Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge được công nhận trong đào tạo Tiến sỹ 2021

Tin tức và sự kiện
06/10/2022
3016 lượt xem bài viết

Trích dẫn Thông tu số 18/2021/TT-Bộ Giáo Dục Đào Tạo

Ngày 28 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT. Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ trong đó công nhận một số chứng chỉ tiếng nước ngoài. Minh chứng cho trình độ ngoại ngữ của thí sinh. Cùng với IELTS, chứng chỉ tiếng Anh Cambridge B2 First (FCE) và Lingualskill đạt từ 160 điểm của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh, Đại học Cambridge được công nhận theo Thông tư trên.

Nguồn: Trích dẫn Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT

Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

Chứng chỉ B2 First (FCE) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cao cấp (B2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR). Chứng chỉ do Hội Đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge cấp và đánh giá từ cấp độ B1, B2 và C1.

khung tham chiếu CEFR

Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)
Nguồn: https://www.cambridgeenglish.org

Theo bảng ‘’Năng lực cá nhân’’ của ALTE – Năng lực ngôn ngữ tổng quát. Người học tiếng Anh đạt trình độ B2 có thể hiểu hoặc trình bày về một chủ đề quen thuộc. Hoặc duy trì giao tiếp/hội thoại về nhiều chủ đề khác nhau. Có thể đọc lướt văn bản để tìm kiếm những thông tin cần tìm hiểu được những chỉ dẫn. Các lời khuyên chi tiết; ghi chép những ý chính khi người khác đang nói, hoặc viết thư yêu cầu về những chủ đề thông thường.

Bài thi FCE có hai dạng thức, bao gồm: bài thi FCE và FCE for Schools. Bài thi FCE và FCE for Schools có chung một dạng thức đề thi và đánh giá cùng trình độ. Tuy nhiên, bài thi FCE for Schools được thiết kế với nội dung. Chủ đề phù hợp với sự quan tâm và kiến thức của học sinh phổ thông.

Lịch thi và hạn đăng ký kỳ thi B2 First do OEA Vietnam tổ chức Quý đối tác và Thí sinh có thể cập nhật tại đây: https://oea-vietnam.com/khao-thi-cambridge-english/lich-thi-dang-ky/