Chứng chỉ tiếng Anh B1 Preliminary được công nhận trong đào tạo Thạc sỹ

Tin tức và sự kiện
06/10/2022
2888 lượt xem bài viết

Ngày 30 tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ. Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT được áp dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 thay thế cho Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT trước đó.

Theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 và Bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cùng với IELTS, chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge B1 Preliminary, B2 First, Business Vantage, Linguaskill của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh, Đại học Cambridge chính thức được áp dụng để quy đổi năng lực Tiếng Anh của người học.

công văn cấp nhận Chứng chỉ tiếng Anh B1 Preliminary trong đào tạo thạc sỹ

Nguồn: Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT

Chứng chỉ B1 Preliminary (PET) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cấp (B1) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR). Chứng chỉ do Hội Đồng khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge cấp và đánh giá từ cấp độ A2 (điểm từ 130-139), B1(điểm từ 140-159) và B2 (điểm từ 160).

Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ

Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

Nguồn: https://www.cambridgeenglish.org

Theo bảng ‘’Năng lực cá nhân’’ của ALTE – Năng lực ngôn ngữ tổng quát, người học tiếng Anh đạt trình độ B1 có thể diễn đạt một cách hạn chế quan điểm trong những vấn đề văn hóa, trừu tượng hoặc đưa ra lời khuyên trong những lĩnh vực quen thuộc, hiểu được những thông báo, chỉ dẫn cộng đồng; có thể đọc hiểu các bài báo, thông tin hàng ngày, hiểu được ý chính của các văn bản trong lĩnh vực quen thuộc; có thể viết thư hoặc ghi chú ý chính những vấn đề quen thuộc hoặc những chủ đề có thể đoán trước.

Bài thi B1 Preliminary (PET) có hai dạng thức, bao gồm: bài thi B1 Preliminary (PET) và B1 Preliminary for Schools (PET for Schools). Bài thi PET và PET for Schools đều có chung một dạng thức đề thi và đánh giá cùng trình độ ngôn ngữ. Tuy nhiên, bài thi PET for Schools được thiết kế với nội dung và chủ đề phù hợp với sự quan tâm và kiến thức của học sinh phổ thông.

Lịch thi và hạn đăng ký kỳ thi B1 Preliminary (PET) do OEA Vietnam/Trung tâm Khảo thí Ủy quyền VN724 tổ chức. Quý đối tác và thí sinh có thể cập nhật tại đây: https://oea-vietnam.com/khao-thi-cambridge-english/lich-thi-dang-ky/

Chi tiết Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT tại đây https://drive.google.com/file/d/132rcVNB_tKW79LSD0jMW0sTxmT5K-ljh/view?usp=sharing