PHÂN BIỆT SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH

Thư viện tài liệu
27/09/2023
3461 lượt xem bài viết

Số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong bài viết này OEA Vietnam sẽ giúp em phân biệt được số đếm và số thứ tự từ 1 đến 100 để biết cách sử dụng một cách đúng nhất nhé!

1. Định nghĩa số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Số thứ tự (ordinal number) là dạng số biểu thị vị trí, thứ tự của một người hay vật như: thứ nhất (first), thứ hai (second), thứ ba (third),… 

Số đếm (cardinal numbers) là dạng số dùng biểu thị số lượng của các sự vật như: một (one), hai (two), ba (three),…

Ví dụ: 

There were twenty students in a contest. Out of them, three top winners were given medals for ranking as 1st, 2nd, and 3rd. (Có hai mươi học sinh tham gia một cuộc thi. Trong đó, 3 người đứng đầu đã được trao huy chương để xếp hạng 1, 2 và 3.)

⇒ “twenty” và “three” là số đếm; “1st” “2nd”, “3rd” là các các số thứ tự.

2. Phân biệt cách đọc và viết số đếm và số thứ tự từ 1 đến 100

Cách đọc và viết của số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh có gì khác nhau, cùng theo dõi bảng dưới đây:

Số Số đếm Số thứ tự Viết tắt
1 One First 1st
2 Two Second 2nd
3 Three Third 3rd
4 Four Fourth 4th
5 Five Fifth 5th
6 Six Sixth 6th
7 Seven Seventh 7th
8 Eight Eighth 8th
9 Nine Ninth 9th
10 Ten Tenth 10th
11 Eleven Eleventh 11th
12 Twelve Twelfth 12th
13 Thirteen Thirteenth 13th
14 Fourteen Fourteenth 14th
15 Fifteen Fifteenth 15th
16 Sixteen Sixteenth 16th
17 Seventeen Seventeenth 17th
18 Eighteen Eighteenth 18th
19 Nineteen Nineteenth 19th
20 Twenty Twentieth 20th
21 Twenty-one Twenty-first 21st
22 Twenty-two Twenty-second 22nd
23 Twenty-three Twenty-third 23rd
24 Twenty-four Twenty-fourth 24th
25 Twenty-five Twenty-fifth 25th
26 Twenty-six Twenty-sixth 26th
27 Twenty-seven Twenty-seventh 27th
28 Twenty-eight Twenty-eighth 28th
29 Twenty-nine Twenty-ninth 29th
30 Thirty Thirtieth 30th
40 Forty Fortieth 40th
50 Fifty Fiftieth 50th
60 Sixty Sixtieth 60th
70 Seventy Seventieth 70th
80 Eighty Eightieth 80th
90 Ninety Ninetieth 90th
100 One hundred One hundredth 100th

3. Nguyên tắc viết số thứ tự từ 1 đến 100

Đối với số thứ tự, trong tiếng Anh, đa phần chúng ta sẽ dùng số viết tắt thay vì cách viết bằng chữ. Vậy nguyên tắc viết tắt các số thứ tự là gì? 

Cách viết số thứ tự trong tiếng Anh từ 1 đến 100
Cách viết số thứ tự trong tiếng Anh từ 1 đến 100

Để ghi nhớ dễ dàng hơn, ta chia cách ghi tắt số thứ tự trong tiếng Anh thành hai nhóm:

  • Nhóm số thứ tự bất quy tắc: First (1st), Second (2nd), Third (3rd),…Trong đó “st”, “nd”, “rd” là cách viết tắt ký tự cuối của từ. 
  • Nhóm số thứ tự theo quy tắc: thêm “th” ở cuối số đếm: Fourth (4th), Sixth (6th), Seventh (7th), Ninth (9th), Ten (10th), Eleventh (11th), Twelfth (12th), Twentieth (20th)… Chỉ cần thêm “th” sau số đếm. Những số tròn chục kết thúc bằng “ty” khi chuyển sang số thứ tự sẽ bỏ “y”, thay bằng “ie” và thêm “th”: twentieth (20th), thirtieth (30th), fortieth (40th)…

4. Các trường hợp dùng số thứ tự trong tiếng Anh

4.1. Số thứ tự biểu thị vị trí, thứ hạng của sự vật trong tiếng Anh

Số thứ tự có thể dùng trong việc biểu thị vị trí của đồ vật hoặc thứ hạng trong một cuộc thi, thứ tự ưu tiên của vấn đề đang được đề cập.

Ví dụ:

You are the first one to know my secret. (Bạn là người đầu tiên biết bí mật của tôi.)

4.2. Diễn tả vị trí tầng nhà

Số thứ tự trong tiếng Anh được dùng để mô tả vị trí các tầng trong một tòa nhà theo công thức “… on the + số thứ tự + floor”

Ví dụ: 

Although living on the 10th floor, I usually choose the stairs instead of the elevator. (Mặc dù sống ở tầng 10, tôi thường sử dụng thang bộ thay vì thang máy.)

4.3. Diễn đạt thời gian trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, số thứ tự cũng được dùng để chỉ ngày trên lịch, được viết theo trình tự tháng/ ngày/ năm (mm/ dd/ yy) hoặc ngày/ tháng/ năm (dd/ mm/ yy)

Ví dụ: 

Ngày 31 tháng 1 năm 2023 sẽ được viết theo 2 cách:

  • 31st, January, 2023
  • January, 31st, 2023

Đối với người mới học tiếng Anh, cách viết ngày tháng cũng là một trong những nội dung cần lưu ý khi trình bày trong văn bản hành chính hoặc thư.

Ví dụ cho cách viết ngày tháng trong tiếng Anh
Ví dụ cho cách viết ngày tháng trong tiếng Anh

Tìm hiểu thêm: Cách đọc và viết thứ ngày tháng tiếng Anh chính xác nhất

4.4. Thể hiện mức độ ưu tiên của vấn đề

Số thứ tự có thể được dùng trong văn nói, văn viết khi muốn diễn tả trình tự các sự việc, ý tưởng, thời gian… Nhờ đó, tăng thêm phần chặt chẽ và logic cho diễn đạt.

Ví dụ: 

Recently scientists worried about climate change for two reasons. The first is industry for a large proportion of greenhouse gas emissions. The second is the discussion between governments can not ensure that solutions are successful. 

(Gần đây các nhà khoa học lo lắng về biến đổi khí hậu vì hai lý do. Đầu tiên là ngành công nghiệp thải ra một lượng lớn khí thải nhà kính. Thứ hai là cuộc thảo luận giữa các chính phủ có thể đảm bảo rằng các giải pháp sẽ thành công.)

4.5. Diễn tả mẫu số trong phân số

Khi đọc phân số bằng tiếng Anh, cách đọc số thứ tự cũng được áp dụng. Trong đó, phần tử số được đọc số đếm, mẫu số được đọc theo cách của số thứ tự.

Ví dụ: 

  • ⅔ được đọc là two thirds;
  • 3/100 đọc là three hundredth;
  • 15/16 đọc là fifteen sixteenths

Lưu ý: Trường hợp mẫu số được viết ở dạng số nhiều nếu tử số lớn hơn 1.

Kết

Hy vọng với bài viết về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh này, bố mẹ sẽ có thể hướng dẫn con hiểu rõ và phân biệt được hai dạng số này. Từ đó giúp con biết cách sử dụng chúng một cách thành thạo nhất.

———————————————

Kết nối với OEA Vietnam và cùng học tiếng Anh tại: