CẤU TRÚC EITHER VÀ NEITHER: LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT?

Thư viện tài liệu
31/01/2024
1024 lượt xem bài viết

Cấu trúc Either và Neither là hai cấu trúc dễ bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh. Nếu bạn cũng chưa biết Either và Neither khác nhau như thế nào thì hãy để OEA Vietnam giúp bạn tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

1. Cấu trúc Either và Neither trong tiếng Anh

Trước tiên, ta cần hiểu qua về định nghĩa để phân biệt bản chất Either và Neither khác nhau như thế nào trong tiếng Anh.

1.1. Either là gì?

“Either” là cấu trúc dùng để chỉ hai điều kiện hoặc hai lựa chọn có thể xảy ra được nhắc đến trong cùng một câu. Ta có thể dùng “Either” khi đứng giữa hai lựa chọn hoặc cho một tình huống có thể xảy ra theo hai cách khác nhau. 

Ví dụ: 

 • There are perfect answers to either of those questions. (Có những câu trả lời hoàn hảo cho một trong những câu hỏi đó.)
 • Either you will sleep or you will stay awake. (Hoặc bạn sẽ ngủ hoặc bạn sẽ thức.)
Định nghĩa Either theo từ điển Cambridge
Định nghĩa Either theo từ điển Cambridge

1.2. Neither là gì?

“Neither” là hình thức phủ định của “either” trong tiếng Anh (neither = not either). Cấu trúc “neither” được sử dụng để diễn đạt “không cái này cũng không cái kia”. Nó thường được sử dụng trong câu phủ định và kết hợp với một động từ số ít ở dạng khẳng định.

Ví dụ: 

 • I don’t drink enough water, and my brother don’t either. (Tôi không uống đủ nước và em trai tôi cũng vậy.)
 • Jim doesn’t work there, and Laura doesn’t either. (Jim không làm việc ở đây và Laura cũng như vậy.)
Định nghĩa Neither theo từ điển Cambridge
Định nghĩa Neither theo từ điển Cambridge

2. Phân biệt cách dùng Either và Neither trong từng trường hợp

2.1. Cách dùng Either

Trường hợp 1: Either đi với danh từ số ít

Khi Either đúng một mình, nó sẽ mang nghĩa là “một trong hai” và theo sau là danh từ số ít.

Either + Danh từ (số ít)

Ví dụ: 

 • Either project would start. (Một trong hai dự án sẽ khởi động.)
 • You can choose either school. (Bạn có thể chọn bất kỳ trường học nào trong hai trường.)

Ngoài ra, Either có thể đứng một mình ở cuối câu phủ định để thể hiện sự đồng tình với ý của người nói.

Ví dụ:

Joe is not leaving tonight. (Tối nay Joe sẽ không rời đi.) 

→ Dan isn’t either. (Dan cũng vậy.)

Trường hợp 2: Cấu trúc Either đi với “of”

Khi Either of có thể đi với danh từ số nhiều, dùng để chỉ việc lựa chọn một tùy chọn giữa nhiều sự lựa chọn. Nó thường được áp dụng trong các trường hợp khi có hai lựa chọn hoặc nhóm tùy chọn, người nói muốn thể hiện mình chỉ chọn một trong hai tùy chọn đó.

Either of + Danh từ (số nhiều)

Ví dụ:

 • Either of skirts are going to be displayed. (Một trong hai chiếc váy sẽ được trưng bày.)
 • Either of the five restaurants in the area would be a great choice for dinner. (Một trong năm nhà hàng trong khu vực sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa tối.)

Khi Either of đi với đại từ, nó sẽ được sử dụng để chỉ ra hai người hoặc vật và sự lựa chọn giữa một trong hai đối tượng. Các đại từ đi cùng bao gồm: you, us, them.

Either of + Đại từ

Ví dụ:

 • I don’t interested in either of them. (Tôi không hứng thú với cái nào trong hai cái.)
 • Either of us can join the game. (Một trong hai chúng ta có thể tham gia trò chơi.)

Trường hợp 3: Cấu trúc Either … or…

Cấu trúc “Either…or…” thường được dùng để chỉ ra hai tùy chọn hoặc phương án và đưa ra lựa chọn giữa hai tùy chọn hoặc phương án đó. Liên từ “or” sử dụng để kết nối giữa hai tùy chọn hoặc phương án được đề cập trong câu. Công thức: 

S + V + either + N1/ O1 + or + N2/ O2

Ví dụ:

 • Henry often has either fried rice or noodles for breakfast. (Henry thường ăn sáng với cơm rang hoặc mỳ.)
 • I’d like to have either coffee or juice today. (Tôi muốn uống cà phê hoặc nước trái cây hôm nay.)

2.2. Cách dùng Neither 

Ngoài khác nhau về định nghĩa, Neither và Either cũng có cách dùng khác nhau trong từng trường hợp. Cụ thể:

Trường hợp 1: Neither đi với danh từ số ít

Neither đi với danh từ số ít trong tiếng Anh thường dùng để chỉ sự từ chối hoàn toàn hoặc không đồng ý với một điều gì đó hoặc một người nào đó, nhằm phủ nhận cả hai lựa chọn. 

Neither + Danh từ (số ít)

Ví dụ:

 • Neither the trainer nor the trainee wants to lose the game. (Cả huấn luyện viên và học viên đều không muốn thua trò chơi.)
 • Our team failed neither project. (Đội của chúng tôi không thất bại dự án nào cả.)

Ngoài ra, cấu trúc Neither cũng được dùng trong câu trả lời ngắn để chỉ sự đồng tình với quan điểm phủ định của người nói trước đó.

Ví dụ:

I don’t like reading books. (Tôi không thích đọc sách.)

→ Neither do I. (Tôi cũng không.)

Trường hợp 2: Cấu trúc Neither đi với “of”

Tương tự như cấu trúc “Either of”, “Neither of” sẽ được dùng để chỉ một nhóm người hoặc vật. Trong một vài tình huống, chúng cũng bổ nghĩa cho nội dung không xảy ra với nhóm đó.

Neither of + Danh từ (số nhiều)/ Đại từ

Ví dụ:

 • Neither of us is married. (Không ai trong số chúng tôi đã kết hôn.)
 • Neither of these girls has arrived yet. (Cả hai cô gái này đều chưa đến.)

Trường hợp 3: Cấu trúc “Neither … nor…”

Cấu trúc “Neither… nor…” thường được sử dụng như một liên từ kết nối hai danh từ hoặc tân ngữ, mang ý nghĩa là “cả hai đều không”. Cụ thể, “neither” để chỉ ra sự phủ nhận của các tùy chọn đầu tiên và “nor” được sử dụng để đưa ra các tùy chọn khác tiếp theo. Công thức:

S + V + neither + N1/ O1 + nor + N2/ O2

Neither + N1/ O1 + nor + N2/ O2 + V

(Lưu ý: động từ theo sau “neither nor” chia số ít)

Ví dụ:

 • Neither Tom nor Lily knows how to use this dishwasher. (Cả Tom và Lily đều không biết cách sử dụng cái máy rửa bát này.)
 • Neither Kevin nor Jack will talk to the other. (Cả Kevin và Jack đều không chịu nói chuyện với nhau.)

3. Either và Neither khác nhau như thế nào trong câu trả lời ngắn?

Either và Neither là những từ đồng nghĩa với nhau, được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ sự lựa chọn hoặc trả lời phủ định. Tuy nhiên, hai cấu trúc này có một số sự khác nhau trong cách dùng khi đối thoại như sau:

Khác biệt giữa cách sử dụng của <yoastmark class=

Ngoài ra, khi sử dụng “neither”, ta thường dùng cấu trúc “neither + auxiliary verb (trợ động từ) + subject” trong trường hợp muốn phủ định hai sự lựa chọn. 

Khi sử dụng “either”, ta thường dùng cấu trúc “either + auxiliary verb (trợ động từ) + subject + or + auxiliary verb + subject” để chỉ ra hai sự lựa chọn. 

Kết

Either và Neither là cặp từ đặc biệt rất dễ bị nhầm lẫn trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết trên của OEA Vietnam, các bạn đã nắm được chức năng của từng cấu trúc, cũng như nắm được either và neither khác nhau như thế nào để sử dụng chính xác hơn hai từ này trong văn viết và giao tiếp hàng ngày.

———————————————

Kết nối với OEA Vietnam và cùng học tiếng Anh tại: