T.A THIẾU NIÊN TỔNG QUÁT

Chương trình thiết kế riêng cho học viên lứa tuổi từ 12 đến 15 nhằm giúp các em xây dựng và nâng cao các kỹ năng tiếng Anh và khả năng ứng dụng ngữ pháp trong giao tiếp nói và giao tiếp viết. Khóa học lồng ghép 04 kỹ năng tiếng Anh và các nội dung về giao tiếp đa văn hóa.

T.A THIẾU NIÊN HỌC THUẬT

Khoá học được thiết kế nhằm phát triển các kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ tiếng Anh cần thiết để học tập tại các trường quốc tế hoặc đi du học tại các nước nói tiếng Anh. Khoá học phát triển 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết