Tiếng Anh Doanh nghiệp

Các chương trình Tiếng Anh Chuyên biệt dành cho doanh nghiệp của OEA Vietnam được thiết kế dựa trên phân tích nhu cầu và đặc thù bối cảnh của từng tổ chức và doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng thiết kế chương trình, phương pháp dạy & học và đánh giá khóa học, OEA Vietnam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và phối hợp chặt chẽ với quản lý nhân sự của tổ chức và doanh nghiệp nhằm đảm bảo khóa học thành công cao nhất, đóng góp vào chiến lược phát triển nhân sự của tổ chức và doanh nghiệp. Qua đó, OEA Vietnam xây dựng hồ sơ toàn diện về thành tích học tập của từng học viên.

Trong những năm qua, OEA Vietnam hợp tác và tổ chức thành công nhiều khóa học được thiết kế chuyên biệt dành cho cán bộ cấp cao, quản lý cấp trung và nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khách hàng chúng tôi là các tổ chức, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn như:

 • LG Electronics (managers and factory-based employees);
 • CFC (Cement Finance Corporation);
 • Kloon Limited (Switzerland-based Software Company);
 • Ministry of Science and Technology;
 • The U.S Department of State/The U.S Embassy Hanoi Vietnam;
 • Canadian Embassy;
 • The Australia Awards Vietnam (AAV);
 • Hitachi/ALC Education (Tokyo);
 • VietCad;
 • Vietnam Prosperity Bank (VP Bank);
 • Military Bank (MB);
 • SATO company (Japan);
 • Automic;
 • Laser Media..
 • OneEmpower
 • Bolttech
 • IMIP…
Liên hệ hợp tác:
Quý tổ chức/doanh nghiệp vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn Khóa học Đại chúng và Chuyên biệt OEA Vietnam
Tel: (024) 2323 1318 – Email: info@oea-vietnam.com
Đăng ký

  Đăng ký tư vấn