Lịch khai giảng

Khóa học

Thời

lượng

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Học phí

(VNĐ)

Tiếng Anh Mẫu giáo – Cấp độ 1 (Pre 1)

60 giờ

18/10 Chủ Nhật, 09:00-11:00

7.800.000

Tiếng Anh Tiền Thiếu Nhi – dành cho học sinh lớp 1 (Pre Pri)

60 giờ

10/10 Thứ Ba: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 09:00-11:00

7.800.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1A (Primary 1A)

50 giờ

10/10 Thứ Hai: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 09:00-11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1B (Primary 1B)

50 giờ

07/09 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1B (Primary 1B)

50 giờ

07/09 Thứ Năm: 18:00-20:00

Chủ Nhật: 09:00-11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2A (Primary 2A)

50 giờ

10/09 Thứ Năm: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:15-17:15

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1B (Primary 3B)

50 giờ

07/09 Thứ Tư: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 2B (Primary 6B)

66 giờ

06/09 Thứ Năm: 18:00-20:00

Chủ Nhật: 09:00-11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 2A (Primary 6A)

66 giờ

07/09 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 2A (Primary 6A)

66 giờ

18/10 Thứ Năm: 18:00-20:00

Chủ Nhật: 09:00-11:00

6.000.000

Complete KET – Cấp độ A2 (Complete KET)

60 giờ

09/09 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

6.500.000

Grammar & Writing Booster – Cấp độ A2

60 giờ

09/09 Chủ Nhật:

14:30 – 17:00

6.500.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2 (Secondary 2A)

66 giờ

21/09 Thứ Hai & Bảy:

18:00–20:00

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2+ (Secondary 3A)

66 giờ

15/09 Thứ Ba: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 14:45 – 16:45

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2+ (Secondary 3A)

66 giờ

01/10 Thứ Năm: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 14:45 – 16:45

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2+ (Secondary 3B)

66 giờ

10/09 Thứ Năm: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 4A)

66 giờ

02/10 Thứ Sáu: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 17:15 – 19:15

7.900.000

Thuyết trình & Viết – Cấp độ B1+ (Presentation/Debate & Writing B1+)

60 giờ

15/09 Thứ Hai & Thứ Sáu:

18:00–20:00

7.800.000

Khóa luyện thi IELTS – cấp độ B2 (IELTS 4B)

70 giờ

28/09 Thứ Hai & Thứ Sáu:

18:00–20:00

9.400.000

OEA Integrated Skills – cấp độ C1

60 giờ

03/10 Thứ Bảy: 18:00 – 20:00

7.800.000

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung