Lịch khai giảng

Khóa học

Thời

lượng

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học Học phí

(VNĐ)

Tiếng Anh Mẫu giáo – Cấp độ 1

 (Pre 1)

60 giờ 07/03/20 Thứ 7: 15:45–17:45 7.800.000
Tiếng Anh Mẫu giáo – Cấp độ 3

 (Pre 3)

60 giờ 15/03/20 Chủ Nhật: 17:00–19:00

7.800.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1A

(Primary 1A)

50 giờ 07/03/20 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1B

(Primary 5B)

66 giờ 17/02/20 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2B

(Primary 2B)

50 giờ 07/03/20 Thứ Ba: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2B

(Primary 2B)

50 giờ 28/03/20 Thứ Tư: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1B

(Primary 5B)

66 giờ 29/03/20 Thứ Năm: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 09:00–11:00

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2 (Secondary 2B)

70 giờ 29/02/20 Thứ Năm: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 14:45–16:45

9.100.000
Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 3B) 66 giờ 06/03/20 Thứ Sáu: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 17:15–19:15

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 4B)

70 giờ 06/03/20 Thứ Hai & Thứ Sáu:

18:00–20:00

9.100.000
Khóa học Phát triển kỹ năng Đọc – cấp độ Flyers  (OEA Reading Worms– 2A) 30 giờ 07/03/20 Thứ Bảy: 09:30–11:30

4.800.000

Khóa học Viết hiệu quả – cấp độ B1+

(OEA Intensive Writing– 1B)

50 giờ 01/03/20 Chủ Nhật: 09:00–11:30 6.500.000
Tiếng Anh học Thuật – cấp độ B2

(Academic English 5B)

60 giờ 19/02/20 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00–20:00

7.800.000

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung