Lịch khai giảng

Khóa học

Thời

lượng

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Học phí

(VNĐ)

Tiếng Anh Mẫu giáo – Cấp độ 1 (Pre 1)

60 giờ

07/06/20 Thứ 7: 15:45–17:45

7.800.000

Tiếng Anh Tiền Thiếu Nhi – dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 (Pre Primary)

60 giờ

31/05/20 Thứ Sáu: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 17:00–19:00

7.800.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1A (Primary 1A)

50 giờ

06/06/20 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1B (Primary 5B)

66 giờ

16/05/20 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2B (Primary 2B)

50 giờ

26/05/20 Thứ Ba: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2B (Primary 2B)

50 giờ

24/06/20 Thứ Tư: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1B (Primary 5B)

66 giờ

21/06/20 Thứ Năm: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 09:00–11:00

7.900.000

Complete KET – Cấp độ A2

(Complete KET)

60 giờ

20/05/20 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

7.800.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2 (Secondary 2B)

70 giờ

21/05/20 Thứ Năm: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 14:45–16:45

9.100.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 3B)

66 giờ

29/05/20 Thứ Sáu: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 17:15–19:15

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 4B)

70 giờ

22/05/20 Thứ Hai & Thứ Sáu:

18:00–20:00

9.100.000

Khóa học Phát triển kỹ năng Đọc – cấp độ Flyers  

(OEA Reading Worms– 2A)

30 giờ

31/05/20 Chủ Nhật: 17:15 – 19:15

4.800.000

Khóa học Viết hiệu quả – cấp độ B1+         

(OEA Intensive Writing– 1B)

50 giờ

31/05/20 Chủ Nhật: 09:00–11:30

6.500.000

Tiếng Anh học Thuật – cấp độ B2

(Academic English 5B)

60 giờ

09/05/20 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00–20:00

7.800.000

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung