Lịch khai giảng

Khóa học

Thời

lượng

Khai giảng Lịch học

Học phí

(VNĐ)

Tiếng Anh Mẫu giáo – Cấp độ 1

 (Pre 1)

60 giờ

22/11 Chủ Nhật: 09:00-11:00

7.800.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1A (Primary 5A)

66 giờ

13/11 Thứ Sáu: 18:00-20:00

Chủ Nhật: 17:15-19:15

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên – Cấp độ B1- (Secondary 3A)

66 giờ

04/11 18:00-20:00

Thứ Tư & Thứ Sáu

7.900.000

Pre test – KET 14/11 Thứ Bảy: 13:00-15:00

Free

Pre test – PET 14/11 Chủ Nhật: 13:00-16:00

Free

Start to Write 2 – cấp độ A2

50 giờ

27/11 Thứ Sáu: 18:00-20:00

6.500.000

Tiếng Anh Thiếu Niên – Cấp độ A2 (Secondary 2A)

66 giờ

27/11 Thứ Sáu: 18:00-20:00

Chủ Nhật: 14:45-16:45

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2A (Primary 2A)

50 giờ

13/12 Thứ Năm: 18:00-20:00

Chủ Nhật: 09:00-11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1B (Primary 3B)

50 giờ

01/12 Thứ Ba: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 09:00-11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1B (Primary 3B)

50 giờ

05/12 Thứ Ba: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 09:00-11:00

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1B (Primary 3B)

50 giờ

29/12 Thứ Tư: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 15:30-17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2A (Primary 2A)

50 giờ

12/12 Thứ Hai: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 15:30-17:30

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2B (Primary 2B)

50 giờ

13/12 Thứ Năm: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 15:15-17:15

6.000.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 2B (Primary 4B)

66 giờ

30/12 Thứ Tư: 17:45-19:45

Thứ Bảy: 15:15-17:15

7.900.000

Tiếng Anh Thiếu Niên – Cấp độ B1- (Secondary 3A)

66 giờ

12/12 18:00-20:00

Thứ Tư & Thứ Bảy

7.900.000

Tiếng Anh học thuật – cấp độ B2 (AE 3A)

60 giờ

12/12 18:00-20:00

Thứ Tư & Thứ Bảy

7.800.000

Tiếng Anh học thuật – cấp độ B2 (AE 3A)

60 giờ

22/12 Thứ Ba: 18:00-20:00

Chủ Nhật: 09:00-11:00

7.800.000

Master Writing 1 – cấp độ B1

50 giờ

20/12 Chủ Nhật: 14:30-17:00

6.500.000

Empower Writing 1 – cấp độ B2

50 giờ

20/12 Chủ Nhật: 17:00-19:15

6.500.000

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung