Lịch khai giảng

Khóa học

Thời

lượng

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học Học phí

(VNĐ)

Học phí theo giờ

Tiếng Anh Mẫu Giáo – Cấp độ 2

(Pre-school 1)

60 giờ

30/06/19 Chủ Nhật: 09:00–11:00 7.800.000

130.000

Tiếng Anh Mẫu Giáo – Cấp độ 2

(Pre-school 2)

60 giờ

30/06/19 Chủ Nhật: 17:00–19:00 7.800.000

130.000

Tiếng Anh Tiền Thiếu Nhi

(chuẩn bị vào lớp 1) (Pre Primary)

60 giờ

03/06/19 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

7.800.000

130.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1A (Primary 1A)

50 giờ

29/06/19 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

6.000.000

120.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1B (Primary 1B)

50 giờ

25/06/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

6.000.000

120.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2B (Primary 2B)

50 giờ

12/06/19 Thứ Tư: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 15:00–17:00

6.000.000

120.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1A (Primary 3A)

50 giờ

11/06/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 09:00–11:00

6.000.000

120.000

Chương trình Anh ngữ hè – cấp độ Tiền Thiếu Nhi (OSI 2019_Pre Pri)

80 giờ

10/06/19 Thứ Hai, Ba, Tư, Năm:

08:30–16:30

9.700.000

115.000

Chương trình Anh ngữ hè – cấp độ Starters (OSI 2019_Starters)

80 giờ

10/06/19 Thứ Hai, Ba, Tư, Năm:

08:30–16:30

9.700.000

115.000

Chương trình Anh ngữ hè – cấp độ Movers (OSI 2019_Movers)

80 giờ

10/06/19 Thứ Hai,Ba,Tư,Năm:

08:30–16:30

9.700.000

115.000

Chương trình Anh ngữ hè – cấp độ Starters (OSI 2019_Flyers)

80 giờ

10/06/19 Thứ Hai, Ba, Tư, Năm:

08:30–16:30

9.700.000

115.000

Khóa học Đọc tăng cường – cấp độ A2

 (OEA Intensive Reading for Teens_A2)

50 giờ

10/06/19 Thứ Hai,Ba,Tư,Năm:

09:00–11:30

6.500.000

130.000

Khóa học Đọc tăng cường – cấp độ A2

 (OEA Intensive Reading for Teens_B1)

50 giờ

10/06/19 Thứ Hai, Ba, Tư, Năm:

09:00–11:30

6.500.000

130.000

Khóa học Viết tăng cường – cấp độ A2

 (OEA Intensive Reading for Teens_A2)

50 giờ

10/06/19 Thứ Hai, Ba, Tư, Năm:

14:30–17:00

6.500.000

130.000

Khóa học Đọc tăng cường – cấp độ A2

 (OEA Intensive Reading for Teens_B1)

50 giờ

10/06/19 Thứ Hai, Ba, Tư, Năm:

14:30–17:00

6.500.000

130.000

Khóa học KET – cấp độ A2

(Complete KET)

60 giờ

02/06/19 Thứ Sáu: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 17:15–19:15

7.800.000

130.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 4A)

66 giờ

19/06/19 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00–20:00

7.900.000

119.697

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1- (Secondary 3A)

66 giờ

19/06/19 Thứ Năm:17:45–19:45

Chủ Nhật:14:45–17:45

7.900.000

119.697

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 2B (Primary 4B)

66 giờ

30/06/19 Thứ Năm:17:45–19:45

Chủ Nhật:15:30–17:30

7.900.000

119.697

Khóa học Đọc & Viết – cấp độ C1

(Academic Reading & Writing – C1)

74 giờ

20/06/19 Thứ Năm & Thứ Bảy:

18:00–20:00

9.400.000

134.000

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung