Lịch khai giảng

Khóa học

Thời

lượng

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Học phí

(VNĐ)

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1A (Primary 1A) 50 giờ 14/09/19 Thứ Năm: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30-17:30

6.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2A (Primary 2A) 50 giờ 28/09/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00-11:00

6.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 2B (Primary 2B) 50 giờ 22/09/19 Thứ Năm: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 17:00-19:00

6.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1A (Primary 3B) 50 giờ 22/09/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 09:00–11:00

6.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1A (Primary 3A) 50 giờ 25/09/19 Thứ Tư: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 15:00-17:00

6.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 3B (Primary 3B) 50 giờ 21/09/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 15:00–17:00

6.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1A (Primary 5A) 66 giờ 23/09/19 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

7.900.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 2A (Primary 6A) 66 giờ 07/09/19 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00-20:00

7.900.000
Khóa học Phát triển kỹ năng Đọc – cấp độ Flyers

(OEA Reading Worms- 2A)

30 giờ 21/09/19 Thứ Bảy: 09:30-11:30 4.800.000
Khóa học Phát triển kỹ năng Đọc – cấp độ KET

(OEA Reading Worms – 2B)

30 giờ 27/09/19 Thứ Sáu: 17:45–19:45 4.800.000
Khóa học Viết hiệu quả – cấp độ B1

(OEA Intensive Writing- 1A)

50 giờ 23/09/19 Thứ Hai: 18:00 – 20:00 4.800.000
Khóa học Viết hiệu quả – cấp độ B1

(OEA Intensive Writing- 1B)

50 giờ 29/09/19 Chủ Nhật: 14:30-17:00 4.800.000
Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2 (Secondary 2A) 66 giờ 06/09/19 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 14:30 – 16:30

7.900.000
Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 4A) 66 giờ 27/09/19 Thứ Hai & Sáu:

18:00-20:00

7.900.000
Tiếng Anh học Thuật – cấp độ B1+

(Academic English 4A)

60 giờ 26/09/19 Thứ Năm: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 14:30 – 16:30

7.800.000
Luyện thi IELTS – cấp độ B2+

(IELTS Preparation Course – B2+)

70 giờ 29/09/19 Thứ Sáu: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 14:40-16:30

9.400.000

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung