Du học Mỹ

Tổng quan du học mỹ

Mỹ là quốc gia có số lượng sinh viên quốc tế cao nhất trên thế giới. Chương trình giáo dục Mỹ được đánh giá tốt nhất ở tất cả các cấp độ, khuyến khích học sinh phá huy hết khả năng và niềm đam mê của mình cho việc học với sự phong phú và đa dạng về các nguồn tham khảo và cơ sở vật chất tiên tiến.

Hệ thống giáo dục ở Mỹ tương thích với chương trình phổ thông Việt Nam, giúp các bạn HSSV dễ dàng thích nghi, hòa nhập với môi trường học tập mới ở Mỹ.

Ưu điểm của nền giáo dục Mỹ

  • Mỹ có hàng nghìn các trường học danh tiếng về chất lượng Đào tạo;
  • Mỹ là một trong những quốc gia có nền Giáo dục tốt nhất trên Thế giới;
  • Mỹ là quốc gia có nền văn hóa phong phú và đa dạng;
  • Mỹ có một nền kinh tế đầy quyền lực và mang tính cạnh tranh;
  • Mỹ là một quốc gia sáng tạo và đổi mới.