Lịch thi, đăng ký & Lệ phí thi

*Lịch thi cụ thể từng kỳ thi, qui trình đăng ký thi & lệ phí thi vui lòng xem dưới đây:

Lịch thi Cambridge English: Key (KET)

 

Ngày thi KET/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date

18/02

13/01

18/03

10/02

13/05

07/04

26/05

21/04

08/06

05/05

17/06

05/05

25/07

23/06

07/10

01/09

11/11

06/10

01/12

27/10

Lịch thi Cambridge English: Preliminary (PET)

Ngày thi PET/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date

18/02

13/01

02/03

20/01

18/03

25/01

08/04

03/03

04/05

31/03

13/05

07/04

26/05

21/04

08/06

05/05

17/06

05/05

25/07

23/06

07/10

01/09

11/11

06/10

01/12

27/10

Lịch thi Cambridge English: First (FCE)

Ngày thi FCE/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date

04/03

20/01

10/03

25/01

08/04

03/03

13/05

07/04

03/06

21/04

06/06

28/04

24/06

19/05
27/07

23/06

24/08

21/07

07/10

01/09
04/11

29/09

28/11

20/10
09/12

27/10

Lịch thi Cambridge English: Advanced (CAE)

Ngày thi CAE/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
11/03 25/01

24/06

19/05
09/09

04/08

09/12

27/10

Lịch thi Cambridge English: Ket for School ( KETfS)

Ngày thi KET for School/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date

11/03

25/01
20/04

17/03

22/04

17/03
06/05

31/03

11/05

07/04
14/05

07/04

20/05

14/04
27/05

21/04

28/05

21/04
03/06

28/04

07/06

05/05
10/06

05/05

24/06

19/05
07/10

01/09

21/10

15/09
18/11

13/10

28/11

27/10
09/12

03/11

Lịch thi Cambridge English: Preliminary (PETfS)

Ngày thi PET for School/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date

11/03

25/01
20/04

17/03

22/04

17/03
06/05

31/03

11/05

07/04
14/05

07/04

20/05

14/04
27/05

21/04

28/05

21/04
03/06

28/04

07/06

05/05
10/06

05/05

24/06

19/05
07/10

01/09

21/10

15/09
18/11

13/10

28/11

27/10
09/12

03/11

Lịch thi Cambridge English: First (FCEfS)

Ngày thi FCE for School/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date

18/03

10/02
22/04

17/03

06/05

31/03
13/05

07/04

18/05

14/04
27/05

21/04

31/05

28/04
10/06

05/05

01/07

26/05
18/11

13/10

21/11

13/10
02/12

27/10

Lịch thi YLE- Starters/ Movers/ Flyers

Ngày thi YLE/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
21/01

09/12/2016

25/02

13/01

25/03

10/02
15/04

03/03

20/05

07/04
24/06

12/05

22/07

09/06
19/08

07/07

23/09

11/08
28/10

15/09

25/11

13/10
23/12

10/11

Lịch thi BULATS

Ngày thi BULATS/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
18/01

11/01

15/02

08/02
15/03

08/03

19/04

12/04
17/05

10/05

21/06

14/06
19/07

12/07

16/08

09/08

20/09

13/09
18/10

11/10

15/11

08/11
20/12

13/12

Lịch thi TKT( Teaching Knowledge Test)

Ngày thi TKT/ Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
14/01

03/12/2016

04/03

21/01
27/05

15/04

14/07

03/06
16/09

05/08

24/11

13/10

Thủ tục đăng ký thi:

Yêu cầu thí sinh tự điền đơn đăng ký thi (theo mẫu).

Hồ sơ thí sinh dự thi khi gửi VN274 bao gồm:

1) 02 ảnh 4×6 (chụp trong vòng 6 tháng),

2) 01 bản photo CMT/Hộ chiếu/Giấy khai sinh,

3) 01 danh sách thí sinh dự thi ( áp dụng với đơn vị phối hợp tổ chức thi).

Lưu ý: Đối với thí sinh dưới 17 tuổi chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh khi tham gia các kỳ thi KET/PET/FCE/CAE cần bổ sung thẻ học sinh của trường học hoặc hoàn thành mẫu đơn Giấy tờ tùy thân do OEA cấp.

Thanh toán lệ phí thi:

Thí sinh có thể đăng ký và thanh toán lệ phí thi muộn nhất vào ngày hạn đăng ký. Lệ phí thi các kỳ thi Tiếng Anh Cambridge như sau:

YLE ( Starters/ Movers/ Flyers): 720,000đ

KET/KETfS; PET/PETfS: 960,000đ

FCE/FCEfS: 1,490,000đ

CAE: 2,440,000đ

BULATS Standard (Online- Reading &Listening): 720,000đ

BULATS Speaking (Online): 720,000đ

BULATS Writing (Online): 720,000đ

TKT( Module 1, 2, 3 & CLIL): 1,100,000đ/ module

Lưu ý:

Lệ phí thi có thể thay đổi theo quy định của Cambridge English mà không báo trước;

Lệ phí thi đã bao gồm 10% VAT.

Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng OEA Vietnam; hoặc

Thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Tên người thụ hưởng: Công ty CP Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam

Số tài khoản: 11522188412015 (VNĐ)

Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ ngân hàng: Số 285 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị hoặc tên thí sinh/ Tên kỳ thi/ Ngày thi/ Số điện thoại di động

( Ví dụ: Trần Văn A/ KET/ 25 tháng 3/ 0913508989)

Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự thi dành cho kỳ thi YLE, KET, PET,FCE (Form 1)

Đăng đăng ký dự thi dành cho thí sinh thi CAE( Form 2)

Đơn đăng ký dự thi dành cho thí sinh thi CAE dưới 17 tuổi (Form 3)

Mẫu giấy tờ tùy thân cho thí sinh dưới 17 tuổi tham gia kỳ thi KET/ PET/ FCE/ CAE( Form 4)

Mẫu điền danh sách thí sinh (chỉ dành cho đơn vị đăng ký thi) (Form 5)