Lịch thi, đăng ký & Lệ phí thi

*Lịch thi cụ thể từng kỳ thi, qui trình đăng ký thi & lệ phí thi vui lòng xem dưới đây:

Lịch thi Cambridge English: Key (KET)

Ngày thi KET/ KET Exam date Hạn đăng ký/ Closing date

24-Feb

19-Jan

17-Mar

6-Feb

12-May

06-Apr

25-May

20-Apr

7-Jun

04-May

16-Jun

11-May

24-Jul

22-Jun

13-Oct

7-Sep

17-Nov

12-Oct

7-Dec

2-Nov

Lịch thi Cambridge English: Preliminary (PET)

Ngày thi PET/ PET Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
24-Feb

19-Jan

1-Mar

26-Jan
17-Mar

6-Feb

7-Apr

2-Mar
3-May

30-Mar

12-May

6-Apr
25-May

20-Apr

7-Jun

4-May
16-Jun

11-May

24-Jul

22-Jun
13-Oct

7-Sep

17-Nov

12-Oct
7-Dec

2-Nov

Lịch thi Cambridge English: First (FCE)

Ngày thi FCE/ FCE Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
10-Mar

2-Feb

16-Mar

6-Feb

14-Apr

9-Mar
19-May

13-Apr

9-Jun 4-May

12-Jun

11-May
23-Jun

18-May

26-Jul

22-Jun
23-Aug

20-Jul

13-Oct

7-Sep
10-Nov

5-Oct

04-Dec

2-Nov
15-Dec

9-Nov

Lịch thi Cambridge English: Advanced (CAE)

Ngày thi CAE/ CAE Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
28-Feb

17-Jan

21-Apr

8-Mar

19-May

6-Mar

23-Jun

11-May

25-Jul

13-Jun
20-Oct

10-Sept

Lịch thi Cambridge English: Ket for School ( KETfS)

Ngày thi KETfS/ KETfS Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date

10-Mar

02-Feb
19-Apr

16-Mar

21-Apr

16-Mar
05-May

30-Mar

10-May

06-Apr
13-May

06-Apr

19-May

13-Apr
26-May

20-Apr

27-May

20-Apr
02-Jun

27-Apr

06-Jun

04-May
09-Jun

04-May

23-Jun

18-May
11-Aug

06-Jul

06-Oct

31-Aug
20-Oct

14-Sept

24-Nov

19-Oct
03-Dec

26-Oct

15-Dec

09-Nov

Lịch thi Cambridge English: Preliminary (PETfS)

Ngày thi PETfS/PETfS Exam date

Hạn đăng ký/Closing date

10-Mar

02-Feb
19-Apr

16-Mar

21-Apr

16-Mar

05-May

30-Mar
10-May

06-Apr

13-May

06-Apr
19-May

13-Apr

26-May

20-Apr
27-May

20-Apr

02-Jun

27-Apr
06-Jun

04-May

09-Jun 04-May

23-Jun

18-May
11-Aug

06-Jul

06-Oct

31-Aug
20-Oct

14-Sept

24-Nov

19-Oct

03-Dec

26-Oct
15-Dec

09-Nov


Lịch thi Cambridge English: First (FCEfS
)

Ngày thi FCEfS/FCEfS Exam date

Hạn đăng ký/Closing date
17-Mar

06-Feb

21-Apr

16-Mar
05-May

30-Mar

12-May

06-Apr

17-May

13-Apr
20-May

13-Apr

26-May

20-Apr
30-May

27-Apr

09-Jun

04-May
30-Jun

25-May

17-Nov

12-Oct
27-Nov

26-Oct

01-Dec

26-Nov

Lịch thi YLE- Starters/ Movers/ Flyers

Ngày thi YLE/ YLE Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
13-Jan

1-Dec-17

03-Feb

22-Dec-17
24-Mar

06-Feb

21-Apr

09-Mar
19-May

06-Apr

30-Jun

18-May
21-Jul

08-Jun

25-Aug 13-Jul

22-Sept

10-Aug
27-Oct

14-Sep

24-Nov

12-Oct
22-Dec

09-Nov

Lịch thi BULATS

Ngày thi BULATS/BULATS Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
10-Jan

03-Jan

07-Feb

31-Jan
14-Mar

07-Mar

11-Apr

04-Apr
09-May

02-May

13-Jun

06-Jun
11-Jul

04-Jul

15-Aug

08-Aug
12-Sept

05-Sept

10-Oct

03-Oct
14-Nov

07-Nov

12-Dec

05-Dec

Lịch thi TKT( Teaching Knowledge Test)

Ngày thi TKT/ TKT Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
27-Jan

9-Dec-17

31-Mar

17-Feb

26-May

07-Apr

14-Jul

26-May
15-Sept

28-Jul

03-Nov

15-Sept

Thủ tục đăng ký thi:

Yêu cầu thí sinh tự điền đơn đăng ký thi (theo mẫu).

Hồ sơ thí sinh dự thi khi gửi VN274 bao gồm:

1) 02 ảnh 4×6 (chụp trong vòng 6 tháng),

2) 01 bản photo CMT/Hộ chiếu/Giấy khai sinh,

3) 01 danh sách thí sinh dự thi ( áp dụng với đơn vị phối hợp tổ chức thi).

Lưu ý: Đối với thí sinh dưới 17 tuổi chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh khi tham gia các kỳ thi KET/PET/FCE/CAE cần bổ sung thẻ học sinh của trường học hoặc hoàn thành mẫu đơn Giấy tờ tùy thân do OEA cấp.

Thanh toán lệ phí thi:

Thí sinh có thể đăng ký và thanh toán lệ phí thi muộn nhất vào ngày hạn đăng ký. Lệ phí thi các kỳ thi Tiếng Anh Cambridge như sau:

YLE ( Starters/ Movers/ Flyers): 720,000đ

KET/KETfS; PET/PETfS: 960,000đ

FCE/FCEfS: 1,490,000đ

CAE: 2,440,000đ

BULATS Standard (Online- Reading &Listening): 720,000đ

BULATS Speaking (Online): 720,000đ

BULATS Writing (Online): 720,000đ

TKT( Module 1, 2, 3 & CLIL): 1,100,000đ/ module

Lưu ý:

Lệ phí thi có thể thay đổi theo quy định của Cambridge English mà không báo trước;

Lệ phí thi đã bao gồm 10% VAT.

Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng OEA Vietnam; hoặc

Thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Tên người thụ hưởng: Công ty CP Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam

Số tài khoản: 11522188412015 (VNĐ)

Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ ngân hàng: Số 285 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị hoặc tên thí sinh/ Tên kỳ thi/ Ngày thi/ Số điện thoại di động

( Ví dụ: Trần Văn A/ KET/ 25 tháng 3/ 0913508989)

Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự thi dành cho kỳ thi YLE, KET, PET,FCE (Form 1)

Đăng đăng ký dự thi dành cho thí sinh thi CAE( Form 2)

Đơn đăng ký dự thi dành cho thí sinh thi CAE dưới 17 tuổi (Form 3)

Mẫu giấy tờ tùy thân cho thí sinh dưới 17 tuổi tham gia kỳ thi KET/ PET/ FCE/ CAE( Form 4)

Mẫu điền danh sách thí sinh (chỉ dành cho đơn vị đăng ký thi) (Form 5)

Tải lịch thi đầy đủ tại đây: Lịch thi