Trải nghiệm “Try & Like”- lớp học thử tiếng Anh miễn phí tại OEA Vietnam!

Từ tháng 04/2016, Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam) triển khai chương trình học thử tiếng Anh miễn phí dành cho các em học sinh tiểu học (thiếu nhi từ 6-12 tuổi) – “Try and Like” với 100% giáo viên bản ngữ.

Buổi học thử giúp các em làm quen với môi trường học với giáo viên bản ngữ, cách phát âm chuẩn khi giao tiếp, và qua đó tạo thêm động lực học tiếng Anh cho các em.

Lợi ích khi tham gia học thử tại OEA Vietnam:

  • Trải nghiệm mô hình học tiếng Anh vui nhộn và hiệu quả tại OEA Vietnam;
  • Làm quen với từ vựng tiếng Anh cơ bản và cách phát âm chuẩn với giáo viên bản ngữ;
  • Đánh giá trình độ tiếng Anh và khả năng tiếp thụ ngôn ngữ của từng học viên;
  • Được tư vấn về chương trình và lộ trình học phù hợp;
  • Quà tặng của OEA Vietnam.

Đối tượng tham gia: 06 – 12 tuổi

Số lượng học viên: tối đa 15 học viên/lớp

Thời gian: 17:30 – 19:00, thứ 6 (08/04/2016 & 22/04/2016)

Địa điểm học: Nhà C8 – số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Đăng ký online học thử tại đây hoặc gọi điện đến số (04)3232-1318 để đăng ký với Bộ phận Tư vấn OEA Vietnam.

[Chương trình đào tạo của OEA Vietnam được xây dựng trên cơ sở những lý thuyết và nghiên cứu cập nhật về giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (TESOL) và giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL) cũng như những chính sách mới nhất của Việt Nam và quốc tế liên quan đến việc áp dụng Khung Tham chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR) và Khung Năng lực Ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (KNLNNVN). OEA là Trung tâm Khảo thí Ủy quyền của Cambridge English tại Việt Nam]

Để biết thêm thông tin về các chương trình học của OEA Vietnam, vui lòng truy cập: www.oea-vietnam.com

Để được tư vấn thông tin chi tiết và đăng ký học thử “Try and Like”, vui lòng liên hệ:

Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam)

Địa chỉ:Tòa nhà C8, 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04) 3232-1318 | Fax: (04) 3232-1317

Email: info@oea-vietnam.com

Trải nghiệm “Try & Like”- lớp học thử tiếng Anh miễn phí tại OEA Vietnam!

Từ tháng 04/2016, Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam) triển khai chương trình học thử tiếng Anh miễn phí dành cho các em học sinh tiểu học (thiếu nhi từ 6-12 tuổi) – “Try and Like” với 100% giáo viên bản ngữ.

Buổi học thử giúp các em làm quen với môi trường học với giáo viên bản ngữ, cách phát âm chuẩn khi giao tiếp, và qua đó tạo thêm động lực học tiếng Anh cho các em.

Lợi ích khi tham gia học thử tại OEA Vietnam:

  • Trải nghiệm mô hình học tiếng Anh vui nhộn và hiệu quả tại OEA Vietnam;
  • Làm quen với từ vựng tiếng Anh cơ bản và cách phát âm chuẩn với giáo viên bản ngữ;
  • Đánh giá trình độ tiếng Anh và khả năng tiếp thụ ngôn ngữ của từng học viên;
  • Được tư vấn về chương trình và lộ trình học phù hợp;
  • Quà tặng của OEA Vietnam.

Đối tượng tham gia: 06 – 12 tuổi

Số lượng học viên: tối đa 15 học viên/lớp

Thời gian: 17:30 – 19:00, thứ 6 (08/04/2016 & 22/04/2016)

Địa điểm học: Nhà C8 – số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Đăng ký online học thử tại đây hoặc gọi điện đến số (04)3232-1318 để đăng ký với Bộ phận Tư vấn OEA Vietnam.

[Chương trình đào tạo của OEA Vietnam được xây dựng trên cơ sở những lý thuyết và nghiên cứu cập nhật về giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (TESOL) và giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL) cũng như những chính sách mới nhất của Việt Nam và quốc tế liên quan đến việc áp dụng Khung Tham chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR) và Khung Năng lực Ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (KNLNNVN). OEA là Trung tâm Khảo thí Ủy quyền của Cambridge English tại Việt Nam]

Để biết thêm thông tin về các chương trình học của OEA Vietnam, vui lòng truy cập: www.oea-vietnam.com

Để được tư vấn thông tin chi tiết và đăng ký học thử “Try and Like”, vui lòng liên hệ:

Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam)

Địa chỉ:Tòa nhà C8, 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04) 3232-1318 | Fax: (04) 3232-1317

Email: info@oea-vietnam.com

Trả lời

Đăng ký tư vấn