OEA Vietnam tập huấn Giáo viên chương trình Học bổng Tiếng Anh Access tại Đồng Nai và Hải Phòng

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Thông qua việc tổ chức, triển khai thành công các chương trình Học bổng Tiếng Anh Access tại các tinh thành phố trong những năm vừa qua,  mới đây OEA Vietnam đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ ủy quyền thực hiện các hoạt động tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản lý cho các trường đào tạo nghề thực hiện chương trình trên tại Tp. Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai: Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng và Cao đẳng nghề Cơ giới Đồng Nai.

Các buổi tập huấn do Giám đốc Đào tạo OEA Vietnam thực hiện bao gồm chia sẻ các hoạt động quản lý chất lượng chương trình, các mục đích khác nhau trong hoạt động đánh giá để phục vụ học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho chương trình. Buổi tập huấn dành riêng cho các giáo viên trực tiếp dạy Chương trình Accessvà nhân viên quản lý, điều phối chương trình. Kết thúc buổi làm tập huấn là hoạt động dự giờ và họp góp ý giữa các giáo viên và Giám đốc đào tạo OEA Vietnam.

Chương trình Học bổng Tiếng Anh English Access chính thức được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009 thuộc một trong rất nhiều chương trình học bổng và giao lưu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh thiệt thòi tại địa phương cơ hội tăng cường trao đổi hiểu biết về văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nâng cao nhận thức với những vấn đề phát triển chung của xã hội, từ đó giúp các em có thêm cơ hội thành công trong học tập và lập nghiệp.

Năm 2016 đánh dấu Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access (English Access Microscholarship Program) được tổ chức tại hai trường Cao đẳng nghề đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn trang bị cho các em học sinh trường nghề có thêm năng lực Tiếng Anh tốt, tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn cho các em khi ra trường và lập nghiệp. Toàn bộ Chương trình đào tạo 02 năm trong 360 giờ học bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao khả năng ngôn ngữ, hiểu biết về văn hóa Hoa Kỳ, các hoạt động vì cộng đồng và giao lưu với khách mời đến từ chương trình.

Thay mặt BGH nhà trường và các em học sinh nhận học bổng Chương trình Access,

OEA Vietnam tập huấn Giáo viên chương trình Học bổng Tiếng Anh Access tại Đồng Nai và Hải Phòng

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Thông qua việc tổ chức, triển khai thành công các chương trình Học bổng Tiếng Anh Access tại các tinh thành phố trong những năm vừa qua,  mới đây OEA Vietnam đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ ủy quyền thực hiện các hoạt động tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản lý cho các trường đào tạo nghề thực hiện chương trình trên tại Tp. Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai: Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng và Cao đẳng nghề Cơ giới Đồng Nai.

Các buổi tập huấn do Giám đốc Đào tạo OEA Vietnam thực hiện bao gồm chia sẻ các hoạt động quản lý chất lượng chương trình, các mục đích khác nhau trong hoạt động đánh giá để phục vụ học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho chương trình. Buổi tập huấn dành riêng cho các giáo viên trực tiếp dạy Chương trình Accessvà nhân viên quản lý, điều phối chương trình. Kết thúc buổi làm tập huấn là hoạt động dự giờ và họp góp ý giữa các giáo viên và Giám đốc đào tạo OEA Vietnam.

Chương trình Học bổng Tiếng Anh English Access chính thức được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009 thuộc một trong rất nhiều chương trình học bổng và giao lưu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh thiệt thòi tại địa phương cơ hội tăng cường trao đổi hiểu biết về văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nâng cao nhận thức với những vấn đề phát triển chung của xã hội, từ đó giúp các em có thêm cơ hội thành công trong học tập và lập nghiệp.

Năm 2016 đánh dấu Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access (English Access Microscholarship Program) được tổ chức tại hai trường Cao đẳng nghề đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn trang bị cho các em học sinh trường nghề có thêm năng lực Tiếng Anh tốt, tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn cho các em khi ra trường và lập nghiệp. Toàn bộ Chương trình đào tạo 02 năm trong 360 giờ học bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao khả năng ngôn ngữ, hiểu biết về văn hóa Hoa Kỳ, các hoạt động vì cộng đồng và giao lưu với khách mời đến từ chương trình.

Thay mặt BGH nhà trường và các em học sinh nhận học bổng Chương trình Access,

Trả lời

Đăng ký tư vấn