Kỳ thi B1 Preliminary (PET) và B2 First (FCE) thi trên máy tính

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kể từ năm 2022, bên cạnh kỳ thi C1 Advanced (CAE), kỳ thi B1 Preliminary (PET) và B2 First (FCE) thi trên máy tính (Computer-based) sẽ chính thức được tổ chức tại OEA Vietnam (VN274) – Trung tâm Khảo thí Ủy quyền của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge. Các tổ chức và các thí sinh có thể đăng ký hình thức thi trên giấy hoặc thi trên máy tính theo lịch thi phù hợp công bố trên website OEA Vietnam tại https://oea-vietnam.com/khao-thi-cambridge-english/lich-thi-dang-ky/.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Các kỳ thi trên máy tính sẽ được tổ chức tại OEA Vietnam (VN274), số 16 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Lợi ích của bài thi B1 Preliminary và B2 First trên máy tính:

 • Hạn đăng ký: chỉ 02 tuần trước ngày thi;
 • Kết quả online: có sau ngày thi khoảng 2 tuần;
 • Lịch thi tổ chức thường xuyên hàng tháng.

Cấu trúc bài thi B1 Preliminary và B2 First trên máy tính

 • Dạng thức bài thi và thời gian làm bài thi trên máy tính (CB) giống với bài thi trên giấy (PB);
 • Thí sinh thi nói trực tiếp với Giám khảo.

Bài thi mẫu B1 Preliminary (PET) trên máy tính:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Kỹ năng Đọc:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”Click to test” color=”primary” size=”xs” link=”url:https%3A%2F%2Fassets.cambridgeenglish.org%2Fcbt%2Fpreliminary-reading-2020%2Findex.xhtml%3Flocation%3Dlocal%26_ga%3D2.79863122.439111786.1644118623-2139614757.1606277754|title:https%3A%2F%2Fassets.cambridgeenglish.org%2Fcbt%2Fpreliminary-reading-2020%2Findex.xhtml%3Flocation%3Dlocal%26_ga%3D2.79863122.439111786.1644118623-2139614757.1606277754|target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Kỹ năng Viết:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”Click to test” color=”primary” size=”xs” link=”url:https%3A%2F%2Fassets.cambridgeenglish.org%2Fcbt%2Fpreliminary-writing-2020%2Findex.xhtml%3Flocation%3Dlocal%26_ga%3D2.53803629.439111786.1644118623-2139614757.1606277754||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Kỹ năng Nghe:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”Click to test” color=”primary” size=”xs” link=”url:https%3A%2F%2Fassets.cambridgeenglish.org%2Fcbt%2Fpreliminary-listening-2020%2Findex.xhtml%3Flocation%3Dlocal%26_ga%3D2.53803629.439111786.1644118623-2139614757.1606277754||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Bài thi mẫu B2 First (FCE) trên máy tính:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Kỹ năng Đọc và Sử dụng tiếng Anh:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”Click to test” color=”primary” size=”xs” link=”url:https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcbpt%2F2015%2Ffce-reading-and-uoe%2Findex.xhtml||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Kỹ năng Nghe:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”Click to test” color=”primary” size=”xs” link=”url:https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcbpt%2F2015%2Ffce-listening%2Findex.xhtml||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Kỹ năng Viết:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_btn title=”Click to test” color=”primary” size=”xs” link=”url:https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcbpt%2F2015%2Ffce-writing%2Findex.xhtml||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Hướng dẫn làm bài thi B1 Preliminary trên máy tính:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/embed/d_aQlk56cg0″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Hướng dẫn làm bài thi B2 First trên máy tính:[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/embed/0KKW_vJRQ9s”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Công nhận trong nước và trên thế giới

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận chứng chỉ B1 Preliminary (PET) mức điểm từ 140 đến 159 và B2 First (FCE) mức điểm từ 160 đến 179 cùng một số chứng chỉ quốc tế khác tương đương là một trong những điều kiện tuyển sinh và tốt nghiệp bậc Thạc Sĩ theo thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận chứng chỉ B2 First (FCE) mức điểm từ 160 trở lên cùng một số chứng chỉ quốc tế khác tương đương là một trong những điều kiện tuyển sinh và đào tạo bậc Tiến Sỹ theo thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021;
 • Nhiều trường Đại học trong nước công nhận kết quả chứng chỉ B1 Preliminary (PET) và B2 First (FCE) để xét tuyển, cộng điểm tuyển sinh cho chương trình Đại học;
 • Một số trường THPT công nhận và xét tuyển thẳng với thí sinh có trình độ B1 hoặc B2 của chứng chỉ B1 Preliminary hoặc B2 First;
 • Nhiều tổ chức, công ty đa quốc gia trên toàn cầu cũng công nhận các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge từ B1 Preliminary trở lên cho việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên;
 • Vui lòng tham khảo danh sách hơn 25,000 trường Đại học, và các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới công nhận hệ thống chứng chỉ Cambridge English tại http://www.cambridgeenglish.org/recognition/search.php.

Thông tin chi tiết và đăng ký:
OEA Vietnam – Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge Assessment English (VN274)
Số 16 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (024) 3232-1318 | Hotline: 0913 231 318
Email: caeinfo@oea-vietnam.com
Website: www.oea-vietnam.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Đăng ký tư vấn