BULATS

Business Language Testing Service

BULATS (Business Language Testing Service/Bài thi Đánh giá Ngôn ngữ Thương mại) được thiết kế nhằm đánh giá trình độ kỹ năng ngôn ngữ của các thí sinh cần sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha) trong môi trường làm việc. Bài thi BULATS mang lại những lợi ích vô cùng giá trị trong việc đánh giá ngôn ngữ.

  • Là hệ thống đánh giá ngôn ngữ chính xác, nhanh chóng và chi phí hợp lý.
  • Kỳ thi được công nhận trên toàn cầu tại và các cấp độ được đánh giá theo chuẩn quốc tế.
  • Là công cụ đánh giá ngôn ngữ hiệu quả nhất giúp các nhà tuyển dụng lựa chọn tại các vị trí quan trọng cho doanh nghiệp.
  • Khóa học ôn thi trực tuyến linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng dù bạn đang đi làm hay là sinh viên.

Bài thi BULATS cung cấp các dạng thức bài thi khác nhau bao gồm:

  • BULATS Standard (Online): Đánh giá kỹ năng nghe và đọc
  • BULATS Writing (Online)
  • BULATS Speaking (Online)
Tổng thời lượng 145 phút
Các phần thi Nghe & đọc Viết Nói
Thời gian (phút) 85 45 15

BULATS cung cấp bài kiểm tra đánh giá tất cả các trình độ của học viên. Bài thi không phải là bài thi “đỗ trượt”, thí sinh tham gia sẽ được đánh giá từ năng lực A1 mức độ căn bản đến cấp độ C2- thành thạo. Điểm tối đa của mỗi kỹ năng là 100 điểm. 

Điểm BULATS Mô tả trình độ Khung trình độ CEFR
90-100 Thành thạo C2
75-89 Cao cấp C1
60-74 Trung cao cấp B2
40-59 Trung cấp B1
20-39 Sơ cấp A2
10-19 Căn bản A1

Đề thi mẫu BULATS

Tham khảo bài thi mẫu BULATS tại: http://www.bulats.org/learning-resources/sample-tests.   

Lưu ý khi làm bài thi BULATS

Bài thi BULATS kiểm tra năng lực sử dụng ngoại ngữ của thí sinh trong những tình huống thực tế, vì vậy, cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài thi BULATS là thực hành sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống thực tế.

Thí sinh nên làm quen với cấu trúc bài thi trên máy và những phương pháp trả lời câu hỏi.

Tài liệu luyện thi BULATS

Các thí sinh có thể lựa chọn một số tài liệu bổ trợ do Nhà xuất bản Đại học Cambridge và Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge phối hợp thực hiện:

  • Business Benchmark
  • Essential Bulats

Chi tiết tham khảo tại: http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/official-exam-preparation-materials/exam/bulats