Lịch khai giảng

Chương trình

Tên lớp học

Khai giảng(dự kiến) Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Mẫu Giáo – cấp độ 1

Pre 1

14/10/18 Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

60 giờ

Tiếng Anh Mẫu Giáo – cấp độ 3

Pre 3

06/10/18 Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1A

Pri 1A

27/10/18 Thứ Ba: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1B

Pri 1B

31/10/18 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 15:00 – 17:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2A

Pri 2A

30/10/18 Thứ Ba: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1B

Pri 3B

28/10/18 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

OEA Reading Club – A2 (2 buổi/tháng)

Reading A2

21/10/18 Chủ Nhật, 17:00 – 19:00

30 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 2B

Pri 6B

18/10/18 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 2B

Pri 4B

11/11/18 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1A

Pri 5A

10/11/18 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1B

Pri 5A

24/11/18 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 2A

Pri 6A

11/11/18 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát- cấp độ A1

Sec 1A

21/10/18 Thứ Ba: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát- cấp độ B1-

Sec 3B

27/10/18 Thứ Ba: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 15:15 – 17:15

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát- cấp độ B1-

Sec 3B

05/11/18 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát- cấp độ B2-

Sec 5B

09/11/18 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

70 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B1

AE 4B

17/11/18 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Luyện thi IELTS – cấp độ B2

IELTS 4A

30/11/18 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 14:45 – 16:45

70 giờ

Academic Writing – cấp độ B1

AW B1

25/11/18 Chủ Nhật: 14:45 – 16:45

50 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung