Lịch thi, đăng ký & Lệ phí thi

*Lịch thi cụ thể từng kỳ thi, qui trình đăng ký thi & lệ phí thi vui lòng xem dưới đây:

Lịch thi Cambridge English: Key (KET)

Ngày thi KET/ KET Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
22-Feb

7-Jan

14-Mar

14-Jan
9-May

20-Mar

22-May

2-Apr
4-Jun

17-Apr

13-Jun

24-Apr
18-Jul

27-May

19-Jul

27-May
25-Jul

27-May

26-Jul

27-May
27-Jul

10-Jun

24-Aug

8-Jul
12-Sep

22-Jul

26-Sep

4-Aug
25-Oct

1-Sep

21-Nov

30-Sep
20-Dec

28-Oct

Lịch thi Cambridge English: Preliminary (PET)

Ngày thi PET/ PET Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
22-Feb

7-Jan

27-Feb

14-Jan
14-Mar

28-Jan

4-Apr

18-Feb
30-Apr

13-Mar

9-May

20-Mar
22-May

2-Apr

4-Jun

17-Apr
13-Jun

24-Apr

18-Jul

27-May
19-Jul

27-May

25-Jul

27-May
26-Jul

27-May

27-Jul

10-Jun
24-Aug

8-Jul

12-Sep

22-Jul
26-Sep

4-Aug

25-Oct

1-Sep
21-Nov

30-Sep

20-Dec

28-Oct

Lịch thi Cambridge English: First (FCE)

Ngày thi FCE/ FCE Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
7-Mar

14-Jan

13-Mar

14-Jan
18-Apr

3-Mar

16-May

27-Mar
6-Jun

17-Apr

9-Jun

22-Apr
20-Jun

4-May

18-Jul

27-May
19-Jul

27-May

25-Jul

27-May
26-Jul

27-May

27-Jul

10-Jun
10-Aug

24-Jun

27-Aug

8-Jul
26-Sep

4-Aug

25-Oct

1-Sep

21-Nov

30-Sep
20-Dec

28-Oct

Lịch thi Cambridge English: C1 Advanced (CAE) * (COMPUTER-BASED TEST)

Ngày thi CAE (CB)/ CAE (CB) Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
18-Jan

3-Jan

15-Feb

31-Jan
20-Mar

5-Mar

4-Apr

20-Mar
14-May

28-Apr

23-May

8-May
9-Jun

25-May

13-Jun

29-May
27-Jun

12-Jun

18-Jul

3-Jul
1-Aug

17-Jul

22-Aug

7-Aug
19-Sep

4-Sep

24-Oct

9-Oct
7-Nov

23-Oct

3-Dec

18-Nov

Lịch thi Cambridge English: Key for Schools ( KETfS)

Ngày thi KETfS/ KETfS Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
7-Mar

14-Jan

8-Mar

14-Jan
18-Apr

3-Mar

19-Apr

3-Mar
23-Apr

6-Mar

9-May

20-Mar
10-May

20-Mar

14-May

26-Mar
16-May

27-Mar

23-May

2-Apr
30-May

13-Apr

31-May

13-Apr
3-Jun

16-Apr

6-Jun

17-Apr
20-Jun

4-May

11-Jul

20-May
12-Jul

20-May

18-Jul

27-May
19-Jul

27-May

25-Jul

9-Jun
26-Jul

9-Jun

27-Jul

10-Jun
10-Aug

24-Jun

Lịch thi Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS)

Ngày thi PETfS/ PETfS Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
7-Mar

14-Jan

8-Mar

14-Jan
18-Apr

3-Mar

19-Apr

3-Mar
23-Apr

6-Mar

9-May

20-Mar
10-May

20-Mar

14-May

26-Mar
16-May

27-Mar

23-May

2-Apr
30-May

13-Apr

31-May

13-Apr
3-Jun

16-Apr

6-Jun

17-Apr
20-Jun

4-May

11-Jul

20-May
12-Jul

20-May

18-Jul

27-May
19-Jul

27-May

25-Jul

9-Jun
26-Jul

9-Jun

27-Jul

10-Jun
10-Aug

24-Jun

Lịch thi Cambridge English: First for Schools (FCEfS)

Ngày thi FCEfS/ FCEfS Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
14-Mar

14-Jan

16-Apr

28-Feb
25-Apr

06-Mar

09-May

20-Mar
17-May

27-Mar

21-May

02-Apr
23-May

02-Apr

27-May

09-Apr
06-Jun

17-Apr

27-Jun

11-May
11-Jul

20-May

12-Jul

20-May
18-Jul

27-May

19-Jul

27-May
25-Jul

9-Jun

26-Jul

9-Jun
27-Jul

10-Jun

10-Aug

24-Jun
24-Aug

8-Jul

Lịch thi YLE- Starters/ Movers/ Flyers

Ngày thi YLE/ YLE Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
11-Jan

30-Nov

29-Feb

18-Jan
21-Mar

8-Feb

25-Apr

14-Mar
23-May

11-Apr

20-Jun

9-May
18-Jul

6-Jun

22-Aug

11-Jul
19-Sep

8-Aug

24-Oct

12-Sep
28-Nov

17-Oct

19-Dec

7-Nov

Lịch thi TKT( Teaching Knowledge Test)

Ngày thi TKT/ TKT Exam date

Hạn đăng ký/ Closing date
4-Jan

30-Nov

08-Feb

28-Dec
07-Mar

18-Jan

04-Apr

22-Feb
02-May

21-Mar

06-Jun

25-Apr
04-Jul

23-May

08-Aug

27-Jun
05-Sep

25-Jul

03-Oct

22-Aug
07-Nov

26-Sep

05-Dec

24-Oct

Thủ tục đăng ký thi:

Hồ sơ thí sinh dự thi khi gửi VN274 bao gồm:

1) Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh (ảnh 3×4 chụp trong vòng 6 tháng gần đây). Vui lòng tham khảo mẫu đơn đăng ký trong phần Tài liệu đính kèm dưới đây.

2) 01 bản photo CMT/Hộ chiếu/Giấy khai sinh,

3) 01 danh sách thí sinh dự thi ( áp dụng với đơn vị phối hợp tổ chức thi).

Lưu ý: Đối với thí sinh dưới 17 tuổi chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh khi tham gia các kỳ thi KET/PET/FCE/CAE cần bổ sung thẻ học sinh có ảnh hoặc hoàn thành mẫu đơn Giấy tờ tùy thân do OEA cấp.(Theo mẫu Form 4 trong phần Tài liệu đính kèm dưới đây)

Lệ phí thi năm 2020:

Thí sinh có thể đăng ký và thanh toán lệ phí thi muộn nhất vào ngày hạn đăng ký. Lệ phí thi các kỳ thi Tiếng Anh Cambridge như sau:

Tên kỳ thi Lệ phí thi/ thí sinh Ghi chú
Pre A1 Starters (YLE Starters) 860.000 VNĐ * Lệ phí thi có thể thay đổi theo quy định của Cambridge English mà không báo trước;

*Lệ phí nộp muộn sau hạn đăng ký:

– YLE: 200.000 VNĐ/ bài thi

– KET/PET/FCE/CAE/TKT:760.000VNĐ/ bài thi

* Lệ phí thi đã bao gồm 10% VAT.

A1 Movers (YLE Movers) 920.000 VNĐ
A2 Flyers (YLE Flyers) 980.000 VNĐ
A2 Key (KET)/ Key for Schools (KETfS) 1.170.000 VNĐ
B1 Preliminary (PET)/ Preliminary for Schools (PETfS) 1.190.000 VNĐ
B2 First (FCE)/

First for Schools (FCEfS)

1.780.000 VNĐ
C1 Advanced (CAE)*

(Thi trên máy tính)

3.150.000 VNĐ
TKT- Module 1, 2, 3 & CLIL 1.300.000 VNĐ /module

 

Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng OEA Vietnam; hoặc

Thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Tên người thụ hưởng: Công ty CP Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam

Số tài khoản: 11522188412015 (VNĐ)

Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ ngân hàng: Số 285 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị hoặc tên thí sinh/ Tên kỳ thi/ Ngày thi/ Số điện thoại di động

( Ví dụ: Trần Văn A/ KET/ 25 tháng 3/ 0913508989)

Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự thi dành cho kỳ thi YLE, KET, PET,FCE (Form 1)

Đăng đăng ký dự thi dành cho thí sinh thi CAE( Form 2)

Đơn đăng ký dự thi dành cho thí sinh thi CAE dưới 17 tuổi (Form 3)

Mẫu giấy tờ tùy thân cho thí sinh dưới 17 tuổi tham gia kỳ thi KET/ PET/ FCE/ CAE( Form 4)

Mẫu điền danh sách thí sinh (chỉ dành cho đơn vị đăng ký thi) (Form 5)

Tải lịch thi đầy đủ tại đây: Lịch thi Tiếng Anh Cambridge 2020/ Cambridge English Exam Date Calendar 2020