KET

KET (Key English Test) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với cấp độ Sơ cấp (A2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR-Common European Framework of Reference for Languages).

Bài thi KET cho thấy người học có thể giao tiếp nói và viết tiếng Anh trong đời sống hàng ngày ở cấp độ cơ bản. Bài thi KET là bước khởi đầu giúp người học xây dựng sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh và đánh giá tiến bộ học tập của người học.

Bài thi KET sử dụng các tình huống thực trong cuộc sống và đánh giá 4 kỹ năng – Đọc, Viết, Nghe và Nói. Bài thi nhằm đánh giá các kỹ năng thực tế và giúp người học học trang bị cho mình các kỹ năng tiếng Anh cần thiết khi đi du lịch, cũng như học tập và làm việc.

Kỳ thi KET và KET for Schools khác nhau như thế nào?

 • Bài thi KET và KET for Schools đều có chung một dạng thức đề thi và đánh giá cùng trình độ ngôn ngữ.
 • Bài thi KET for Schools có nội dung và chủ đề phù hợp với sự quan tâm và kiến thức của học sinh trường học. Vì vậy, bài thi này phù hợp với các thí sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Kỳ thi KETvà KETfS đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết được thực hiện trên ba bài thi:

Kỹ năng Nội dung Thời lượng Phần trăm điểm
Đọc và Viết 9 phần – 56 câu hỏi 1 giờ 10 phút 50%
Nghe 5 phần – 25 câu hỏi 30 phút 25%
Nói 2 phần 8-10 phút 25%
 • Đỗ hạng Xuất sắc 90-100 điểm (Pass with Distinction):Thí sinh xuất sắc thể hiện năng lực cao hơn trình độ A2 sẽ được ghi nhận Đỗ hạng Xuất Sắc và nhận được Chứng chỉ KET ở trình độ B1;
 • Đỗ hạng Ưu 85-89 điểm (Pass with Merit) hoặc Đỗ 70-84 điểm (Pass):Thí sinh Đỗ hạng Ưu hoặc Đỗ sẽ nhận được chứng chỉ KET ở trình độ A2.
 • Chứng chỉ ở trình độ A1 (45-69 điểm): Nếu kết quả của thí sinh dưới trình độ A2 và ở trình độ A1, thí sinh sẽ được nhận chứng chỉ ở trình độ A1.

Đề thi mẫu kỳ thi KET

Tải bài thi mẫu KET tại:  http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/preparation/

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/preparation/

Lưu ý cho thí sinh trước khi thi KET

 • Bài thi Đọc và Viết:

Đọc phần hướng dẫn và xem ví dụ cần thận.

Kiểm tra các câu trả lời và đảm bảo điền vào đúng vị trí trong phiếu trả lời.

Phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành tất cả các câu hỏi.

Sử dụng bút chì trong phiếu trả lời.

 • Bài thi Nghe

Đọc kĩ hướng dẫn và chú ý đến các ví dụ.

Chắc chắn rằng bạn đã chuyển câu trả lời của mình sang phiếu trả lời câu hỏi trước khi thời gian kết thúc..

Kiểm tra các câu trả lời khi nghe lần thứ 2.

 • Bài thi nói

Lắng nghe cẩn thận các hướng dẫn của giám khảo và các câu hỏi trong bài kiểm tra.

Nói rõ ràng, để cả hai giám khảo có thể nghe được bạn.

Đừng lo lắng quá nhiều về những lỗi sai trong ngữ pháp.

Nếu bạn không hiểu, chỉ cần hỏi để giám khảo lặp lại hoặc giải thích các câu hỏi.

Giám khảo chấm điểm theo cá nhân bạn nên đừng quá lo lắng về đối tác của bạn là một người giỏi hơn hay yếu hơn bạn.

Tài liệu luyện thi KET

Phụ huynh và các thí sinh có thể lựa chọn một số tài liệu bổ trợ do Nhà xuất bản Đại học Cambridge và Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge phối hợp thực hiện:

 • Objective Key
 • Common mistakes at KET
 • Cambridge Key English Test từ 1- 7
 • Speaking Test Preparation Pack for KET

Chi tiết tham khảo tại http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/preparation/