Cơ hội trải nghiệm với kỳ thi thử chính thức của Cambridge

Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge- OEA Vietnam (VN274) phối hợp với Hội Đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge- Cambridge English tổ chức kỳ thi thử miễn phí dành cho các thí sinh mong muốn trải nghiệm kỳ thi Tiếng Anh quốc tế. Cambridge English là một bộ phận trực thuộc trường Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh, là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên 100 năm kinh nghiệm trong công tác khảo thí Tiếng Anh trên toàn thế giới. Vai trò của Cambridge English là thiết kế và tổ chức đánh giá Tiếng Anh thông qua các kỳ thi Tiếng Anh quốc tế như IELTS, CAE, FCE, PET, KET, YLE (Starters, Movers, Flyers) tại trên 135 nước trên thế giới. Chứng chỉ Tiếng Anh của Cambridge được công nhận ở hơn 20,000 các trường đại học, tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên toàn cầu.

Kỳ thi được tổ chức như một kỳ thi quốc tế chính thức. Thí sinh có thể đăng ký kỳ thi và cấp độ phù hợp theo thông tin dưới đây:

Học sinh tiểu học:

 • Young Learners English (YLE) cấp độ Starters (PreA1), Movers(A1) và Flyers(A2)

Học sinh THCS trở lên và người lớn:

 • Cambridge English: Key (KET) cấp độ A2- CEFR
 • Cambridge English: Preliminary (PET) cấp độ B1- CEFR

Thời gian thi: Ngày Chủ Nhật, Ngày 10/4/2016 ( Buổi sáng: YLE/ Buổi chiều: KET, PET)

Hạn đăng ký: Thứ Hai, ngày 04/04/2016

Địa điểm thi: Tòa nhà C8, 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Lợi ích kỳ thi thử quốc tế của Cambridge English? 

 • Bài thi chuẩn quốc tế và được chấm trực tiếp bởi các chuyên gia của Hội đồng khảo thí Cambridge;
 • Đánh giá chính xác năng lực tiếng anh để giúp bạn có kế hoạch học tập tiếp theo;
 • Có trải nghiệm thực tế về kỳ thi Tiếng Anh của Cambridge;
 • Thông tin tư vấn về quy trình đăng ký về kỳ thi chính thức của Cambridge English.
 • Lệ phí thi hoàn toàn miễn phí.

Kỳ thi được diễn ra như thế nào?

 • Liên hệ với OEA Vietnam để đăng ký tham gia;
 • Kỳ thi thử đánh giá các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và không bao gồm phần thi Nói;
 • Kết quả của các kỳ thi thử sẽ có sau khoảng từ 4 tuần đến 6 tuần kể từ ngày thi;

Đăng ký online thi thử  tại đây hoặc gọi điện đến số 04 3232.1318 đế đăng ký thi với Bộ phận Tư vấn OEA Vietnam.

Để biết thêm thông tin về các kỳ thi của Cambridge vui lòng truy cập:

https://oea-vietnam.com/thong-tin-ky-thi-cambridge-english/tpid-77.htm

Để được tư vấn thông tin chi tiết và đăng ký thi, vui lòng liên hệ:

Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam)/

Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge English Exams (VN274)

Tòa nhà C8, 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04) 3232-1318 | Fax: (04) 3232-1317

Email: info@oea-vietnam.com

Website: www.oea-vietnam.com

Cơ hội trải nghiệm với kỳ thi thử chính thức của Cambridge

Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge- OEA Vietnam (VN274) phối hợp với Hội Đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge- Cambridge English tổ chức kỳ thi thử miễn phí dành cho các thí sinh mong muốn trải nghiệm kỳ thi Tiếng Anh quốc tế. Cambridge English là một bộ phận trực thuộc trường Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh, là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên 100 năm kinh nghiệm trong công tác khảo thí Tiếng Anh trên toàn thế giới. Vai trò của Cambridge English là thiết kế và tổ chức đánh giá Tiếng Anh thông qua các kỳ thi Tiếng Anh quốc tế như IELTS, CAE, FCE, PET, KET, YLE (Starters, Movers, Flyers) tại trên 135 nước trên thế giới. Chứng chỉ Tiếng Anh của Cambridge được công nhận ở hơn 20,000 các trường đại học, tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên toàn cầu.

Kỳ thi được tổ chức như một kỳ thi quốc tế chính thức. Thí sinh có thể đăng ký kỳ thi và cấp độ phù hợp theo thông tin dưới đây:

Học sinh tiểu học:

 • Young Learners English (YLE) cấp độ Starters (PreA1), Movers(A1) và Flyers(A2)

Học sinh THCS trở lên và người lớn:

 • Cambridge English: Key (KET) cấp độ A2- CEFR
 • Cambridge English: Preliminary (PET) cấp độ B1- CEFR

Thời gian thi: Ngày Chủ Nhật, Ngày 10/4/2016 ( Buổi sáng: YLE/ Buổi chiều: KET, PET)

Hạn đăng ký: Thứ Hai, ngày 04/04/2016

Địa điểm thi: Tòa nhà C8, 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Lợi ích kỳ thi thử quốc tế của Cambridge English? 

 • Bài thi chuẩn quốc tế và được chấm trực tiếp bởi các chuyên gia của Hội đồng khảo thí Cambridge;
 • Đánh giá chính xác năng lực tiếng anh để giúp bạn có kế hoạch học tập tiếp theo;
 • Có trải nghiệm thực tế về kỳ thi Tiếng Anh của Cambridge;
 • Thông tin tư vấn về quy trình đăng ký về kỳ thi chính thức của Cambridge English.
 • Lệ phí thi hoàn toàn miễn phí.

Kỳ thi được diễn ra như thế nào?

 • Liên hệ với OEA Vietnam để đăng ký tham gia;
 • Kỳ thi thử đánh giá các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và không bao gồm phần thi Nói;
 • Kết quả của các kỳ thi thử sẽ có sau khoảng từ 4 tuần đến 6 tuần kể từ ngày thi;

Đăng ký online thi thử  tại đây hoặc gọi điện đến số 04 3232.1318 đế đăng ký thi với Bộ phận Tư vấn OEA Vietnam.

Để biết thêm thông tin về các kỳ thi của Cambridge vui lòng truy cập:

https://oea-vietnam.com/thong-tin-ky-thi-cambridge-english/tpid-77.htm

Để được tư vấn thông tin chi tiết và đăng ký thi, vui lòng liên hệ:

Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam)/

Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge English Exams (VN274)

Tòa nhà C8, 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04) 3232-1318 | Fax: (04) 3232-1317

Email: info@oea-vietnam.com

Website: www.oea-vietnam.com

Trả lời

Đăng ký tư vấn