Tin tức & Sự kiện

Cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp cùng đại diện các trường tại Canada ngay tại văn phòng đại diện tuyển sinh BrainClick/ OEA Vietnam!

Chi tiết lịch gặp các trường:

Thời gian Tên trường Link website trường
Ngày Giờ
Thứ 2

14/10/2019

10h:00 ALI Montreal https://studymontreal.com/
Thứ 3

15/10/2019

14h:00 Richmond School District https://www.sd38.bc.ca/Pages/default.aspx#/=
Thứ 4

16/10/2019

15h:00 Ridley College https://www.ridleycollege.com/
Thứ 4

30/10/2019

10h:30 Bronte College https://brontecollege.ca/
Thứ 2

04/11/2019

10h:00 Bodwell High School https://bodwell.edu/

Đăng ký “Tại đây

Chi tiết xin liên hệ Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam:

BrainClick Vietnam/OEA Vietnam
Địa chỉ: số 107 Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)3232-1318 hoặc Hot line 0982 241 628
Email: info@oea-vietnam.com
Website: www.oea-vietnam.com