CƠ HỘI GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP CÙNG ĐẠI DIỆN CÁC TRƯỜNG TẠI CANADA NGAY TẠI VIETNAM

Cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp cùng đại diện các trường tại Canada ngay tại văn phòng đại diện tuyển sinh BrainClick/ OEA Vietnam!

Chi tiết lịch gặp các trường:

Thời gian Tên trường Link website trường
Ngày Giờ
Thứ 2

14/10/2019

10h:00 ALI Montreal https://studymontreal.com/
Thứ 3

15/10/2019

14h:00 Richmond School District https://www.sd38.bc.ca/Pages/default.aspx#/=
Thứ 4

16/10/2019

15h:00 Ridley College https://www.ridleycollege.com/
Thứ 4

30/10/2019

10h:30 Bronte College https://brontecollege.ca/
Thứ 2

04/11/2019

10h:00 Bodwell High School https://bodwell.edu/

Đăng ký “Tại đây

Chi tiết xin liên hệ Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam:

BrainClick Vietnam/OEA Vietnam
Địa chỉ: số 107 Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)3232-1318 hoặc Hot line 0982 241 628
Email: info@oea-vietnam.com
Website: www.oea-vietnam.com

Trả lời

Đăng ký tư vấn