Thông báo sử dụng logo mới của Học viện Anh ngữ Oxford Vương Quốc Anh

THÔNG BÁO
(V/v: Sử dụng logo mới của Học viện Anh ngữ Oxford Vương Quốc Anh)

Kính gửi Quý khách hàng/Quý đối tác:

Chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý vị về việc sử dụng logo mới của OEA, áp dụng chính thức từ tháng 1 năm 2016 như sau:

Logo cũ  Logo mới
   

Sau nhiều năm phát triển và hoạt động thành công tại nhiều quốc gia, Ban Giám đốc OEA quyết định thay đổi và sử dụng logo mới với hy vọng mang lại sự mới mẻ, minh chứng cho sự đổi mới và phát triển không ngừng của hệ thống mạng các trường Anh ngữ quốc tế mang thương hiệu OEA của Vương Quốc Anh.

Logo mới sẽ giúp khách hàng là học viên, phụ huynh, đối tác hợp tác đào tạo của chúng tôi và đại chúng ở các nước có hiện diện OEA nhận diện rõ nét hơn với “chất Anh quốc” (Britishness) thể hiện trên logo.

Việc thay đổi logo mới cũng nhằm thể hiện cam kết của chúng tôi với những giá trị cốt lõi về chất lượng dịch vụ, sự tin cậy, và sức mạnh hệ thống của thương hiệu OEA.

Học viện Anh ngữ Oxford (OEA) trân trọng cảm ơn Quý vị đã luôn đồng hành, tin tưởng và hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý vị một Năm mới sức khỏe và thành công!

Trân trọng,

Karen Pethick

Ben Mowlah

BGĐ OEA Vương Quốc Anh

Thông báo sử dụng logo mới của Học viện Anh ngữ Oxford Vương Quốc Anh

THÔNG BÁO
(V/v: Sử dụng logo mới của Học viện Anh ngữ Oxford Vương Quốc Anh)

Kính gửi Quý khách hàng/Quý đối tác:

Chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý vị về việc sử dụng logo mới của OEA, áp dụng chính thức từ tháng 1 năm 2016 như sau:

Logo cũ  Logo mới
   

Sau nhiều năm phát triển và hoạt động thành công tại nhiều quốc gia, Ban Giám đốc OEA quyết định thay đổi và sử dụng logo mới với hy vọng mang lại sự mới mẻ, minh chứng cho sự đổi mới và phát triển không ngừng của hệ thống mạng các trường Anh ngữ quốc tế mang thương hiệu OEA của Vương Quốc Anh.

Logo mới sẽ giúp khách hàng là học viên, phụ huynh, đối tác hợp tác đào tạo của chúng tôi và đại chúng ở các nước có hiện diện OEA nhận diện rõ nét hơn với “chất Anh quốc” (Britishness) thể hiện trên logo.

Việc thay đổi logo mới cũng nhằm thể hiện cam kết của chúng tôi với những giá trị cốt lõi về chất lượng dịch vụ, sự tin cậy, và sức mạnh hệ thống của thương hiệu OEA.

Học viện Anh ngữ Oxford (OEA) trân trọng cảm ơn Quý vị đã luôn đồng hành, tin tưởng và hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý vị một Năm mới sức khỏe và thành công!

Trân trọng,

Karen Pethick

Ben Mowlah

BGĐ OEA Vương Quốc Anh

Trả lời

Đăng ký tư vấn