Lịch khai giảng

Chương trình

Tên lớp học Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Mẫu Giáo – cấp độ 1

Pre 1

16/02/19 Thứ Bảy: 09:00–11:00

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi cấp độ Starters 2B

Pri 2B

11/01/19 Thứ Sáu: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 17:15–19:15

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi cấp độ Movers 1A

Pri 3A

26/02/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi cấp độ Starters 1A

Pri 1A

23/02/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi cấp độ Starters 2A

Pri 2A

20/02/19 Thứ Tư: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 15:00–17:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi cấp độ Movers 2A

Pri 4A

17/02/19 Thứ Năm: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 09:00–11:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi cấp độ Flyer 2B

Pri 6B

13/01/19 Thứ Sáu: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 17:15–19:15

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát– cấp độ A2

Secondary 1B

17/02/19 Thứ Ba: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 14:30 – 16:30

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát– cấp độ B1

Secondary 3B

23/01/19 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

66 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B1

AE 4A

12/01/19 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

60 giờ

IELTS 4B – cấp độ B2

IELTS 4B

21/01/19 Thứ Năm & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

70 giờ

Academic Writing – cấp độ B1

AW B1

24/02/19 Chủ Nhật: 14:00 – 16:30

50 giờ

Reading Worm – cấp độ A1

RWA1

22/02/19 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00 30 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung