Lịch khai giảng

Chương trình

Tên lớp học

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Tiền Thiếu Nhi (Bridge Course)

(dành cho học viên sinh năm 2011)

Pre Pri 1

06/08/2017 Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1A

Pri 3A

02/08/2017 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1A

Pri 1A

08/09/2017 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 2A

Pri 6A

23/08/2017 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2B

Pri 2B

31/08/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 2B

Pri 4B

31/08/2017 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1A

Pri 5A

31/08/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1B

Pri 1B

07/09/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 2B

Pri 4B

24/09/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ A2

Secondary 1B

12/08/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1+

Secondary 4B

29/08/2017 Thứ Ba & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1-

Secondary 3B

09/09/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B1

AE 4B

21/09/2017 Thứ Năm & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B2

AE 5A

24/09/2017 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 14:45 – 17:45

50 giờ

Luyện thi IELTS- cấp độ B2

IELTS 5A

15/08/2017 Thứ Ba & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung