Lịch khai giảng

Chương trình

Tên lớp học Khai giảng Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Mẫu giáo – cấp độ 01

Pre-school 1

20/05/2017 Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1A

Pri 1A

28/05/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2A

Pri 2A

25/05/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 2A

Pri 4A

21/05/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 2B

Pri 4B

25/05/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1B

Pri 5B

17/05/2017 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ A2

Secondary 1A

27/05/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1

Secondary 3A

27/05/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ
Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1

Secondary 4A

20/05/2017 Thứ Ba & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B1

AE 4B

28/05/2017 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung