Lịch khai giảng

Chương trình Tên lớp học Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Mẫu Giáo – cấp độ 2 Pre 2 06/05/2018 Chủ Nhật: 16:45 – 18:45 60 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Pre Starters (Pre Pri) Pre Pri 26/05/2018 Thứ Ba: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1A Pri 1A 10/04/2018 Thứ Ba: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2A Pri 2A 12/05/2018 Thứ Hai: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

50 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1B Pri 5B 29/04/2018 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

60 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 2A Pri 6A 31/05/2018 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

60 giờ
Complete KET CK 26/05/2018 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

60 giờ
Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát- cấp độ B1+ Sec 4B 14/04/2018 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Học thuật – cấp độ B1+ AE 4B 08/05/2018 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Học thuật – cấp độ B2 AE 5B 21/04/2018 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 14:45 – 16:45

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Học thuật – cấp độ B2 AE 5A 20/05/2018 Thứ Năm & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Bổ trợ Ngữ pháp & Từ vựng (cấp độ A2) G & V_A2-1 26/05/2018 Chủ Nhật: 14:30 -17:00

50 giờ

Viết học thuật (cấp độ B1) AW_B1 29/05/2018 Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung