Lịch khai giảng

Khóa học

Thời

lượng

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học Học phí

(VNĐ)

Học phí theo giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 4A)

66 giờ

01/04/19 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00–20:00

7.900.000

119.697

Tiếng Anh Mẫu Giáo – Cấp độ 1

(Pre-school 1)

60 giờ

06/04/19 Thứ Bảy: 09:00–11:00 7.800.000 130.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1B

(Primary 5B)

66 giờ

06/04/19 Thứ Tư: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

7.900.000

119.697

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 1A (Primary 5A)

66 giờ

07/04/19 Thứ Năm: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 09:00–11:00

7.900.000

119.697

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 2B (Primary 6B)

66 giờ

07/04/19 Thứ Năm: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 09:00–11:00

7.900.000

119.697

Tiếng Anh học thuật – Cấp độ B1+ (Academic English 4B)

60 giờ

07/04/19 Thứ Sáu: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 17:15–19:15

7.800.000

130.000

Tiếng Anh học thuật – Cấp độ B2

(Academic English 5A)

60 giờ

08/04/19 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00–20:00

7.800.000

130.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1A (Primary 1A)

50 giờ

17/04/19 Thứ Tư: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

6.000.000

120.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Flyers 2A (Primary 6A)

66 giờ

20/04/19 Thứ Tư: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 09:00–11:00

7.900.000

119.697

Phát triển kỹ năng đọc- Cấp độ A2

(OEA Reading Worm_A2)

30 giờ

21/04/19 Chủ Nhật: 09:00–11:30 4.800.000

160.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1A (Primary 3A)

50 giờ

03/05/19 Thứ Sáu: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 17:15–19:15

6.000.000

120.000

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ B1 (Secondary 3B)

66 giờ

03/05/19 Thứ Hai & Thứ Sáu:

18:00–20:00

7.900.000

119.697

Luyện thi IELTS – Cấp độ B2

 (IELTS 4B)

70 giờ

10/05/19 Thứ Sáu: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 14:30–16:30

9.400.000

134.286

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Starters 1A (Primary 1A)

50 giờ

11/05/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

6.000.000

120.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 2B (Primary 4B)

66 giờ

11/05/19 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

7.900.000

119.697

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát – Cấp độ A2 (Secondary 2A)

66 giờ

21/05/19 Thứ Ba: 18:00–20:00

Chủ Nhật: 17:00–19:00

7.900.000

119.697

Tiếng Anh học thuật – Cấp độ B2

(Academic English 4B)

60 giờ

25/05/19 Thứ Tư & Thứ Bảy:

18:00–20:00

7.800.000

130.000

Tiếng Anh Thiếu Nhi – Cấp độ Movers 1A (Primary 3A)

50 giờ

28/05/19 Thứ Ba: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 09:00–11:00

6.000.000

120.000

Tiếng Anh Tiền Thiếu Nhi

(chuẩn bị vào lớp 1) (Pre Primary)

60 giờ

03/06/19 Thứ Hai: 17:45–19:45

Thứ Bảy: 15:30–17:30

7.800.000

130.000

Tiếng Anh Tiền Thiếu Nhi

(chuẩn bị vào lớp 1) (Pre Primary)

60 giờ

03/06/19 Thứ Năm: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 09:00–11:00

7.800.000

130.000

Khóa học Complete KET

(Complete KET)

60 giờ

07/06/19 Thứ Sáu: 17:45–19:45

Chủ Nhật: 17:15–19:15

7.800.000

130.000

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung