Lịch khai giảng

Chương trình

Tên lớp học Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Mẫu Giáo – cấp độ 1

Pre 1

26/11/2017 Chủ Nhật: 15:30 – 17:30

60 giờ

OEA Reading Club A2-

Reading Club

19/11/2017 Chủ nhật: 17:00 – 19:00

(tuần thứ 1&3 hàng tháng)

30 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1A

Pri 1A

26/11/2017 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2A

Pri 2A

11/11/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

17:30-19:30

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1B

Pri 3B

11/11/2017 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1A

Pri 3A

07/12/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1A Pri 5A 08/12/2017 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

66 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1B

Pri 5B

10/12/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2A

Pri 2A

14/12/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1+

Secondary 4A

03/11/2017 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ A2+

Secondary 2A

18/11/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1+

Secondary 4A

11/12/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B1+

AE 4A

16/12/2017 Thứ Ba & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Luyện thi IELTS – cấp độ B2+

IELTS 5B

21/11/2017 Thứ Ba & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Ngữ pháp & Từ vựng – cấp độ B1

Grammar & Vocabulary_B1

26/11/2017 Chủ Nhật: 14:45 – 16:45

50 giờ

Viết học thuật (Academic Writing) – cấp độ B2

AW_B2

1/12/2017 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

50 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung