Lịch khai giảng

Chương trình

Tên lớp học

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Mẫu Giáo – cấp độ 2

Pre 2

03/03/2018 Thứ Bảy 15:45 – 17:45

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1A

Pri 1A

09/03/2018 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2B

Pri 2B

05/03/2018 Thứ Hai: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1A

Pri 4A

03/03/2018 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1B

Pri 4B

07/03/2018 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1A

Pri 5A

01/03/2018 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 2B

Pri 6B

03/03/2018 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 15:15 – 17:15

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1B

Pri 3B

29/03/2018 Thứ Hai: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

50 giờ

Complete KET

CK

10/03/2018 Thứ Ba: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1

Sec 3B

28/02/2018 Thứ Tư: 18:15 – 20:00

Thứ Bảy: 15:15 – 17:30

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1

Sec 4B

04/03/2018 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ A2+

Sec 2B

12/03/2018 18:00-20:00,

Thứ Hai & Thứ Bảy

50 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung