Lịch khai giảng

Chương trình

Tên lớp học Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Mẫu Giáo – cấp độ 2

Pre 2

16/09/2018 Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Pre Starters

Pre Pri

15/09/2018 Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 2A

Pri 6A

07/09/2018 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

66 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2A

Pri 2A

30/09/2018 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1B

Pri 3B

17/09/2018 Thứ Hai: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

50 giờ

OEA Reading Club – A2+ (2 buổi/tháng)

Reading A2+

16/09/2018 Chủ Nhật, 15:00 – 17:00

30 giờ

OEA Reading Club – A1 (2 buổi/tháng)

Reading A1

23/09/2018 Chủ Nhật, 15:00 – 17:00

30 giờ

Bổ trợ Ngữ pháp & Từ vựng (cấp độ B1)

G & V_B1-1

11/09/2018 Thứ Ba: 18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát- cấp độ B1+

Sec 4B

15/09/2018 Thứ Tư: 18:00 – 20:00

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên Tổng quát- cấp độ B1-

Sec 3A

22/09/2018 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 15:30 – 17:30

60 giờ

Luyện thi IELTS – cấp độ B2

IELTS 4A

20/09/2018 Thứ Năm & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

70 giờ

Giao tiếp hiệu quả trong Môi trường đa văn hóa (Effective Cross-Culture Communication)

Pre Departure Session

09/09/2018 Chủ Nhật, 14:00 – 16:30

60 giờ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XẾP LỚP MIỄN PHÍ

Họ tên *
Điện thoại *
Email cá nhân *
Khóa học muốn tham gia*
Chọn trung tâm
Nội dung