Chương trình

Tên lớp học

Khai giảng

(dự kiến)

Lịch học

Thời

lượng

Tiếng Anh Tiền Thiếu Nhi (Bridge Course)

(dành cho học viên sinh năm 2011)

Pre Pri 1

06/08/2017 Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

60 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 1A

Pri 3A

02/08/2017 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1A

Pri 1A

08/09/2017 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ
Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 2A

Pri 6A

23/08/2017 Thứ Tư: 17:45 – 19:45

Thứ Bảy: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 2B

Pri 2B

31/08/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 2B

Pri 4B

31/08/2017 Thứ Sáu: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 17:00 – 19:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Flyers 1A

Pri 5A

31/08/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Starters 1B

Pri 1B

07/09/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Nhi – cấp độ Movers 2B

Pri 4B

24/09/2017 Thứ Năm: 17:45 – 19:45

Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ A2

Secondary 1B

12/08/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1+

Secondary 4B

29/08/2017 Thứ Ba & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Thiếu Niên – cấp độ B1-

Secondary 3B

09/09/2017 Thứ Hai & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B1

AE 4B

21/09/2017 Thứ Năm & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ

Tiếng Anh Học thuật – cấp độ B2

AE 5A

24/09/2017 Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

Chủ Nhật: 14:45 – 17:45

50 giờ

Luyện thi IELTS- cấp độ B2

IELTS 5A

15/08/2017 Thứ Ba & Thứ Bảy:

18:00 – 20:00

50 giờ